ردیف

 موضوع

صفحه

 

1

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

25

2

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و اي

28

3

چک امانی

4

4

چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

8

5

حقوق تجارت الكترونيك 1

6

6

حقوق تجارت الكترونيك 2

12

7

روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

28

8

معرفي شركت تجاري

21

9

مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني

8

10

نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت

10

 

« حقوق پزشکی »

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

1

ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان  

35

2

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل  

10

3

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين  

48

4

برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني  

7

5

پزشكي قانوني ـ كارشناسي مشگل   ژ

5

6

پزشكي و قانون 

6

7

توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است  

10

8

سخني كوتاه در حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام 

18

9

طب قانوني - مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب   

6

10

طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي؟  

35

11

كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات   

5

12

لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي  

20

13

مسئوليت مدنی  و کیفری  پزشک  

7

14

مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال  

6

15

مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم  

20

16

وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي 

15

« لیست تحقیقات حقوق بیمه »

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

1

استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري

7

2

بيمه

10

3

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

11

4

توسعه تدريجي مالكيت معنوي

20

5

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

5

6

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

39

7

حقوق و مديريت ثبت اختراع

20

8

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

7

9

داوري در قراردادهاي بيمه

8

10

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21

36

11

مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي

12

 

«‌ لیست تحقیقات حقوق و بشر »

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

1

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي

18

2

از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام

26

3

اسلام و حقوق بشر  

31

4

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام     

26

5

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

10

6

انسانيت و جرائم عليه آن

18

7

بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر

33

8

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

7

9

پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991

20

10

تاريخچه حقوق بشر در اسلام

21

11

تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني

9

12

جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر

33

13

جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها

23

14

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي

18

15

حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر

45

16

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

17

17

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

35

18

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي    

5

19

دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر

22

20

درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشر

8

21

دين و حقوق بشر

10

22

رويكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

19

23

ساختارهاي مدني اسلام

6

24

سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر

8

25

سازماندهى عفو بين الملل در طرح جدید

11

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

26

شكنجه

30

27

شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

24

28

عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

9

29

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن

23

30

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

27

31

مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر 

29

32

مبانى فلسفى حقوق بشر

52

33

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز

25

34

مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان

16

35

مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي)

14

36

مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

9

37

ملل متحد و آرمان بشريت

18

38

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

21

39

وكلا و پيشبرد حقوق بشر

5

نوشته شده در جمعه 1389/07/09ساعت 17:49 توسط |

ردیف

 موضوع

صفحه

 

51

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري 

55

52

دفاع مشروع

17

53

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

24

54

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

7

55

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

28

56

ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

13

57

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر

38

58

ديه كافر ذمي با ديه مسلمان متفاوت است يا نه 

3

59

رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگي ذهني 

8

60

رابطه بين جهانگردي و جرم

8

61

رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر دررشد وتوسعه

26

62

رشد عقلاني و حقوق جنايي

32

63

روانشناختي انگيزه

19

64

روان‌شناسی کیفری

5

65

زندان وعلوم مربوط بزندانها  

23

66

سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام

19

67

سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

21

68

شرايط و موجبات حد در شرب خمر

14

69

شرحي بر قانون اقدامات تاميني

10

70

شكنجه و مجازات   

33

71

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي

41

72

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي 

37

73

عدم برابری دیه بین زن و مرد

29

74

قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

17

75

قانون جزايي و انتظارات عمومي

4

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

1

آشنايي با نظام قضايي آلمان

16

2

آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

34

3

آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

15

4

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

28

5

اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان 

4

6

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

33

7

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

22

8

اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

23

9

ايقان وجدان قاضي - مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه

29

10

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

53

11

بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

24

12

بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

49

13

بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

31

14

بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

45

15

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

46

16

بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران

35

17

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

49

18

تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي

7

19

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

18

20

تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات

21

21

تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران

106

22

تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه

18

23

جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن

29

24

حقوق مولف ، راديو و تلويزيون

31

25

حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه

21

« لیست حقوق تطبیقی »

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

26

دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك

30

27

سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

39

28

سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه

2

29

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

70

30

شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه

33

31

شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران و فرانسه

38

32

صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه  

14

33

صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم

10

34

طبقه بندي اطفال بزهكار در نظام كيفري انگلستان

8

35

قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو

14

36

كارگران خارجي

61

37

كانون تربيت با كارايكشا شوروي

13

38

گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي

24

39

مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا

44

40

مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه

23

41

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

17

42

مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

30

43

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

29

44

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني

34

45

مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل

53

46

مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل

58

47

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

20

48

وكالت آزاد

21

49

وكالت دادگستري در تركيه

17

50

وكالت دادگستري در فرانسه

16

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

76

قتل در فراش

21

77

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

24

78

قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟

21

79

قصاص حق انحلالى يا مجموعى

30

80

قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

28

81

کلاهبرداری رایانه ای

31

82

کيفيت تحقيقات در دادسرا

12

83

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس  

25

84

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

67

85

مجازات  

10

86

مجازات کلاهبرداري اينترنتي

6

87

محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي

15

88

محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي  

13

89

مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي

8

90

مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي

46

91

مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي

45

92

ملاك براي مجازات هاي كيفري

6

93

موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه 

10

94

موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه  

8

95

ميقات جحفه   

10

96

نقشه‌برداري جرم

6

97

نواقض زندانها   

17

98

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری

23

99

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

45 

100

انسانيت و جرائم عليه آن 

15

ردیف

 موضوع

صفحه

 

51

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

37

حقوق

شماره

موضوع

1

حقوق

2

حقوق اساسي

3

حقوق بشر

4

حقوق بين الملل

5

حقوقي

6

آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور

7

احاله در حقوق بين الملل

8

اركان جرم كلاهبرداري

9

استقلال قضات

10

اصل 44

11

اصول استرداد مجرمين

12

اقامه

13

اكراه در عقود

14

اكراه و اجبار در حقوق

15

بررسي مسأله حضانت اطفال

16

برسي سقط جنين

17

بيع زماني

18

جرائم خاص عليه بورس

19

پايان نامه حقوق

20

پايان نامه حقوق  ( آدم ربائي )

21

جرم مستمر و جرم آني

22

پرونده هاي كارآموزي

23

تابعيت

24

تابعيت ايراني

25

تصرف عدواني

حقوق

شماره

موضوع

26

تعريف سند

27

جايگاه عفاف در قوانين

28

جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي

29

جرائم عليه اشخاص

30

جرائم عليه اموال و امنيت

31

جرائم مطبوعاتي

32

جرائم مطبوعاتي 1

33

جرم آدم ربائي

34

جرم انگاري

35

جرم چيست؟

36

جرم قذف در ايران

37

جرم مستمر و آني

38

جنايت عليه ميت

39

حضانت

40

حق حبس در قاعده اقدام

41

حق مجلس بر شوراي اسلامي

42

حقوق بين الملل اسلامي

43

حقوق بين الملل مدني و سياسي

44

حقوق پدر و مادر بر فرزندان

45

حقوق زنان در اسلام

46

حكم دادگاه

47

خبرگان در قانون اساسي

48

خيار شرط

49

ديوان بين الملل دادگستري

50

ديوان محاسبات

حقوق

شماره

موضوع

51

ديه اعضاي مختلف بدن

52

رابطة مفهوم گناه و جرم

53

روش تحقيق در حقوق

54

ريشه هاي دروني تهمت

55

زندان هاي ايران

56

سببيت

57

سرقت

58

سرقت مسلحانه

59

سرقفلي در حقوق

60

سقوط تعهدات

61

سن مسئوليت كيفري

62

شرط نتيجه

63

صلاحيت دادگاه نظامي

64

صلاحيت محاكم

65

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي

66

طلاق و احكام آن

67

طلاق و بزهكاري

68

عدالت

69

عدالت مردم گر

70

قانون اساسي

71

قانون مربوط به حضانت

72

قانون مطبوعات

73

قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره

74

قتل در حكم شبه و ضرب و جرح

75

قتل عمد در ايران و فرانسه

نوشته شده در جمعه 1389/07/09ساعت 17:45 توسط |

ردیف

  موضوع

صفحه

 

1

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها 

18

2

نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات 

16

3

نظریه سازمانهای یادگیرنده 

60

4

نظريه اسلام در مديريت‏ منابع انسانى 

20

5

نظريه استراتژيك  وتجزيه محيطي

25

6

نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز

18

7

مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی 

16

8

معرفی روشهای نوین مدیریت

22

9

مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي 

17

10

مدیریت و برنامه ریزی 

15

11

مديريت و ارتباطات سازماني 

25

12

مدیریت نوین و توسعه پایدار 

40

13

مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه 

20

14

مدیریت منابع انسانی 

30

15

مدیریت منابع انسانی 

10

16

مدیریت مشارکتی  

40

17

مدیریت مشارکتی 

35

18

مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

20

19

مديريت كارآفريني و کارآفرینی در عصر ارتباطات  و اطلاعات 

27

20

مدیریت کیفیت جامع TQM   

20

21

مدیریت فرایند حوادث

13

22

مديريت علمی

12

23

مدیریت زمان

20

24

مدیریت دانش

15

25

مدیریت تولید در صنایع كوچك

15

26

مديريت توزيع فيزيكي

12

« لیست مدیریت  »

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

27

مديريت تقاضا

13

28

مدیریت تغییر

10

29

مدیریت تجارت یکپارچه  (   ERP ) 

75

30

مديريت تجارت الکترونيک

10

31

مدیریت پیمان

15

32

مدیریت پروژه

7

33

مدیریت برنامه ریزی

15

34

مديريت بازرگاني

15

35

مدیریت امور اداری

10

36

مدیریت استراتژیک- آموزه‏هايي از بهترين شركت‏هاي ناشناخته جهاني

20

37

مدیریت

20

38

مديرعامل موفق

6

39

مباني مديريت مالي

50

40

مبانی مدیریت

7

41

مبانی مدیریت

6

42

قدرت انتقـاد سـازنده 

10

43

صد نکته در مديريت تغيير

11

44

شش گام موثر در مديريت بحران

7

45

سیستم اطلاعات مدیریت

30

46

ساختن تيم هاي مديريت باعملكرد بالا

13

47

ده اصل تغيير مديريت

10

48

خلاقيت همراه با مديريت تغيير

6

49

خلاصه‌اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون

11

50

حسابداری مدیریت چیست

10

51

چند توصيه براي آموزش مديريت

22

52

چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات

13


 

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

53

جهاني شدن دنیای اطلاعات

15

54

جهانی شدن  مدیریت و تجارت الکترونیک

40

55

تعریف مدیریت

25

56

تأثيرمحيط بررفتار مشتري

112

57

تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني

16

58

تئوري سلسله مراتب نيازها و ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمین 

22

59

بررسي نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش

30

60

با معماران عصر ديجيتال ( اندیشه های مایکل پورتر )

10

61

با معماران عصر ديجيتال ( اندیشه های فیلیپ کاتلر )

23

62

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

42

63

اقدامات ناب و چالشهاي جهاني

20

64

اصول مديريت كيفيت

8

65

اشتباهات مديران منابع انساني

12

66

اشتباه فاحش مدیران ارشد

5

67

استراتژي سه جانبه 

20

68

ارزش مديريت استراتژيك

40

69

ارزش مديريت استراتژيك

52

70

مدیریت زمان

20

71

مدیریت

60

72

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

20

73

نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز   

20

74

نظارت بر عملكرد مديران

15

75

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

13

76

مدیریت منابع انسانی

8

77

مدیریت مشارکتی

3

78

مديريت مالي

10

 


 

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

79

مدیریت کار و زمان

6

80

مدیریت کار

9

81

مدیریت زمان

40

82

مديريت توليد انگيزه

5

83

مدیریت تغییر 

30

84

مديريت بهره وري در خانواده    

85

مدیریت بازرگانی

57

86

مدیریت بازاریابی جهانی

3

87

مديريت استراتژيك

10

88

مدیریت استراتژیک- آموزه‏هايي از بهترين شركت‏هاي ناشناخته جهاني

20

89

مدیریت استراتژیک

20

90

مديريت اجراء کار

20

91

مدیریت ارتباط با مشتری

12

92

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

16

93

مبانى اجتماعى بازاريابى

12

94

كنكاشي پيرامون ذهنيت هاي مديريت و رهبري در يك سازمان

7

95

فرهنگ و مدیریت استراتژیك2

22

96

سرمايه گذاري خارجي 

25

97

روانشناسی انگیزش

30

98

رفتار سازمانی

17

99

درباره مديريت انگيزش در سازمان 

10

100

خلاقیت در مدیریت

19

101

خلاقیت در مدیریت

17

102

چالش ها و تنگنا های مدیریت و بازیابی اطلاعات

9

103

تعريف و خلاصه اي از سرمايه گذاري مشترك Joint Venture 

15

104

تعریف مدیریت استراتژیک چیست ؟

22

 


 

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

105

برنامه ریزیCPM     

45

106

برنامه ریزی منابع سازمانERP

25

107

برنامه ریزی استراتژیک - فناوری اطلاعات

139

108

برنامه ریزی استراتژیک

24

109

برنامه ريزي

16

110

اهميت مديريت    

27

111

اصول مدیریت

17

112

اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ)

18

113

استراتژی بازاریابی

20

114

استانداردهای کنترل کیفیت

8

115

احتياجات روحي كارگر

20

116

آسيب شناسي رفتار سازماني

20

117

مدیریت موفقیت

11

118

مدیریت رفتار

7

119

مدیریت تنبیه و تشویق

28

120

مدیریت استراتژیک

64

121

برنامه ریزی

35

122

آفات مدیریت

18

123

مدیریت و رهبری در رسانه    

15

124

مدیریت منابع انسانی 

30

125

مديريت توليد انگيزه خلاقیت و کار

19

216

مدیریت بحران  کامل

35

127

مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست

9

128

مدل های برنامه ریزی استراژیک

15

129

علم اسلامی،مدیریت اسلامی

10

130

شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران

7

 


 

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

131

شاهكاري از كاپلان و نورتن در خدمت كنترل استراتژيك   

7

132

چالش ها و تنگنا های مدیریت و بازیابی اطلاعات

9

133

جهاني شدن و چالشهاي فراروي مديران 

17

134

جهان آینده و مشخصات سازمان های پیشگام  

30

135

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از کتاب قورباغه را قورت بده

27

136

جلوتر از زمان حركت كنيد( فنون مدیریت زمان )‌

12

137

تقسیم کار در سازمانها

14

138

برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

6

139

بازاریابی مناسب با APH

25

140

اندازه گیری ارزش 

15

141

آشنایی با مفهوم صادرات و بازاریابی و برخی مفاهیم بازرگانی

15

142

آربیتراژ

4

143

استرس کارکنان

45

144

اصول کنترل کیفیت

22

145

مدیریت تولید

40

146

آسيب شناسي سازمان

6

147

ارزشيابي عملكرد افراد

19

148

ارزيابي فعاليت و كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در صنايع ايران 

16

149

اصول سرپرستی (فـروش )

40

150

انجمن ملل جنوب شرقي آسيا ـ آسه آن

35

151

ايمني و بهداشت كار در سازمانها

6

152

پایان نامه ررسي ميزان استرس شغلي در واحدهاي كم حادثه و پرحادثه شركت هواپيمايي هما از نظر كاركنان آن شركت در سال 1383-1384 

203

153

پرت در برنامه ريزي و مديريت  

30

154

تئوري مديريت

50

155

تأثیر نحوه ی مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان 

50

156

تعارض و ناکامی

15

 

 

 

 

 


 

ردیف

 

موضوع

صفحه

 

157

جهاني شدن مديريت و تجارت الكتروني

20

158

چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي  

10

159

رشد اقتصادی

25

160

سازمان تجارت جهاني

28

161

سرمايه گذاري مشترك Joint Venture   

15

162

سلامت سازماني 

23

163

سیستم اطلاعات مدیریت

18

164

طبقه بندی سیستمها   

9

165

فنون تجزيه و تحليل سيستمها

29

166

گمرك و نقش آن در تجارت الكترونيكي

 

167

مدیریت انگیزه

31

168

مدیریت بازار یابی بین المللی  

50

169

مدیریت بازرگانی 

57

170

مدیریت بحران  کامل

35

171

مدیریت بهره وری

12

172

مدیریت تجارت یکپارچه

74

173

مدیریت تولید

15

174

مدیریت زمان 

20

175

مدیریت ژاپنی  

30

176

مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک

15

177

نظارت بر کار افراد

15

178

نظريه استراتژیک وتجزيه محيطي

28

179

نقش محیط کار در سلامت کارکنان

6

180

نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید

18

181

هزينه يابي كيفيت

13

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 19:28 توسط |

ردیف

 موضوع

صفحه

 

1

بهره برداری پست های فشار قوی (پایان نامه )

150

2

شرکت برق مشهد ( کامل )

100

3

آنتن ( پایان نامه )

100

4

آزالکترونیک صنعتی

30

5

کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آن بر روی بهینه سازی مصرف انرژی ( پایان نامه برق  قدرت )

300

6

پایان نامه کارشناسی ارشد ، مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

100

7

ترانزیستور

30

8

پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر

115

9

الکتریسیته و مغناطیس

25

10

ماشین مخصوص موتورهای تک فاز

45

11

موتورهای الکتریکی و مفصل ها

25

12

آنالیز عملکرد حداقل احتمال بلوکه شدن مکالمه برای تخصیص کانال دینامیک در شبکه های سلولی موبایل

12

13

اندازگیری سیستم قدرت

30

14

شکاف دیجیتالی

55

15

آشنایی با تاسیسات الکتریکی ( گزارش کار آموز )

40

16

UPS پاورپوینت

 

17

امنیت در شبکه با نگرشی به شبکه های بیسیم

35

18

انواع ترانزیستور

30

19

شبکه های بیسیم با رویکردی به Wi-Fi و Bluetoth

30

20

معرفی شبکه های Wireless و بررسی شبکه Wimax

70

21

نیم رساناها

30

22

الکترون

6

23

موتور الکتریکی

17

24

مفصل حرارتی

10

25

معرفی رشته برق

16

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

26

کاربرد تکنولوژی Wireless  در انتقال دیتا

7

27

کار آموزی شرکت مخابرات نیشابور

80

28

ریز پردازنده 6305

25

29

روشهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی الکتروموتورها

15

30

خازن

25

31

نیروگاه توس

80

32

بررسی شبکه های فشار ضعیف و 20 کیلو وات و راههای پیشگیری از حوادث آنها

10

33

فیبر نوری در شبکه ارتباطات

15

34

تاریخچه و سیر تحول مخابرات در ایران

10

35

ترانزیستور 2

10

36

انواع خطوط مخابراتی

6

37

درباره WAP

25

38

چگونگی ورود برق به ایران

20

39

جریان متناوب AC و جریان مستقیم DC

10

40

مشخصات یک منبع تغذیه خوب

6

41

شبیه سازی گیرنده رادار MTI دیده بان هوایی

7

42

میکروکنترلر  

40

43

میکرو کنترلر AVR

6

44

موتورهای الکتریکی  

45

45

گیرنده و فرستنده رادیویی

7

46

كاربرد نانومواد درصنعت برق 

26

47

ژنراتورها وموتورهاي الكتريكي     

13

48

رله ها

7

49

رشته مهندسی برق

20

50

خازن

21

51

حفاظت سیستم های الکتریکی   

6


 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

52

جریان الکتریکی 

5

53

برق

10

54

بازار كار برق صنعتي

7

55

انواع باتری ها

5

56

اسیلوسکوپ

12

57

انواع ترانزیستور  

30

ردیف

 موضوع

صفحه

 

1

بهره برداری پست های فشار قوی (پایان نامه )

150

2

شرکت برق مشهد ( کامل )

100

3

آنتن ( پایان نامه )

100

4

آزالکترونیک صنعتی

30

5

کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آن بر روی بهینه سازی مصرف انرژی ( پایان نامه برق  قدرت )

300

6

پایان نامه کارشناسی ارشد ، مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

100

7

ترانزیستور

30

8

پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر

115

9

الکتریسیته و مغناطیس

25

10

ماشین مخصوص موتورهای تک فاز

45

11

موتورهای الکتریکی و مفصل ها

25

12

آنالیز عملکرد حداقل احتمال بلوکه شدن مکالمه برای تخصیص کانال دینامیک در شبکه های سلولی موبایل

12

13

اندازگیری سیستم قدرت

30

14

شکاف دیجیتالی

55

15

آشنایی با تاسیسات الکتریکی ( گزارش کار آموز )

40

16

UPS پاورپوینت

 

17

امنیت در شبکه با نگرشی به شبکه های بیسیم

35

18

انواع ترانزیستور

30

19

شبکه های بیسیم با رویکردی به Wi-Fi و Bluetoth

30

20

معرفی شبکه های Wireless و بررسی شبکه Wimax

70

21

نیم رساناها

30

22

الکترون

6

23

موتور الکتریکی

17

24

مفصل حرارتی

10

25

معرفی رشته برق

16


 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

26

کاربرد تکنولوژی Wireless  در انتقال دیتا

7

27

کار آموزی شرکت مخابرات نیشابور

80

28

ریز پردازنده 6305

25

29

روشهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی الکتروموتورها

15

30

خازن

25

31

نیروگاه توس

80

32

بررسی شبکه های فشار ضعیف و 20 کیلو وات و راههای پیشگیری از حوادث آنها

10

33

فیبر نوری در شبکه ارتباطات

15

34

تاریخچه و سیر تحول مخابرات در ایران

10

35

ترانزیستور 2

10

36

انواع خطوط مخابراتی

6

37

درباره WAP

25

38

چگونگی ورود برق به ایران

20

39

جریان متناوب AC و جریان مستقیم DC

10

40

مشخصات یک منبع تغذیه خوب

6

41

شبیه سازی گیرنده رادار MTI دیده بان هوایی

7

42

میکروکنترلر  

40

43

میکرو کنترلر AVR

6

44

موتورهای الکتریکی  

45

45

گیرنده و فرستنده رادیویی

7

46

كاربرد نانومواد درصنعت برق 

26

47

ژنراتورها وموتورهاي الكتريكي     

13

48

رله ها

7

49

رشته مهندسی برق

20

50

خازن

21

51

حفاظت سیستم های الکتریکی   

6


 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

52

جریان الکتریکی 

5

53

برق

10

54

بازار كار برق صنعتي

7

55

انواع باتری ها

5

56

اسیلوسکوپ

12

57

انواع ترانزیستور  

30

رديف

موضوع : برق

صفحه

1

ابزار برقی نیمه هادی

93 ص

2

لامپ

60 ص

3

برق خودرو

45 ص

4

پایداری ولتاژ

48 ص

5

پروژه های دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران

58 ص

6

پست فشار قوی

54 ص

7

جریانهای برخورد کننده

38 ص

8

رله و سکسیونر

20 ص

9

صنعت برق

21 ص

10

کار آموزی

68 ص

11

گذارش مقدماتی تاسیسات الکترونیکی موزه فرش

8 ص

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 19:16 توسط |

رديف

موضوع

صفحه

1

Fact gasb

25

2

Gasb 34

18

3

markeing

25

4

MIS

 

5

RUP

20

6

ابزار مالي براي تثبيت جريانهاي نقدي آتي

 

7

 ارتباطات درون سازماني

10

8

 بازيابي صنعتي

30

9

 پژوهش عملياتي

10

10

 پژوهش عملياتي ابزار بهره وري

18

11

تئوري محدوديتها

40

12

تاثيرات افشاء سودهاي پيش بيني شده در تجزيه وتحليل سرمايه گذاران غير حرفه اي وقضاوت ارزشيابي حقوق صاحبان سهام

 

13

چرا حسابداري دولتي وگزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند .

70

14

حسابداري صنعتي

6

15

 حسابرسي  بر مبناي خطر

 

16

دارائي

54

17

 دستور العمل حسابرسي براي قرار دادها

 

18

ده فايده تجارت جهاني

38

19

 رابطه بين كسورات بودجه وروديهاي سرمايه

22

20

 راهنماي شغلي – مديريت توليد

10

21

 ريسك وبازده

46

22

ريسك سودمازاد ، ارزش هاي ذاتي وقيمت هاي سهام

 

23

 ريسك وبازده

37

24

 ساختارهاي دولت وحسابداري در شهرداري هاي بزرگ

60

25

سرمايه گذاري مشتري

35

رديف

موضوع

صفحه

26

سود تحقق يافته وتغييرات در قيمت بازار دارائي هاي مالي

7

27

كاربرد گروه  استانداردهاي  حسابداري دولتي

 

28

گزارش وافشاء كنندگان گزارش

30

29

 مديريت ايمني سيستمها

140

30

 مديريت تفكر – رازهاي موفقيت

20

31

 مديريت مالي

20

32

 مديريت منابع انساني

40

33

 مفاهيم درآمد وارزيابي دارائي ها

42

34

مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري

36

35

 هدف حسابداري  ومفهوم ارزيابي بازار به بازار

7

36

Asset

8

37

Cost acounting

12

38

Operations Research In Engineering Management

11

39

Operations Research Analysts

17

40

Production managmement

20

41

Realization of income and separation from capital

 

42

رقابت درمديريت توليد

14

43

 طراحي سازمان چيست

6

ردیف

موضوع

صفحه

 

26

آشنایی با حسابداری

25

27

ضوابط و ویژگیهای سیستم انبار

25

28

حقوق و دستمزد

30

29

معرفی شرکت تجاری

10

30

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری و بنگاه اقتصادی

 

31

 DRG با ترجمه

 

32

استانداردهای حسابداری

 

33

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات پزشکی درمانی کشور

30

34

آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

15

35

آیین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادا ر

10

36

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی بورس اوراق بهادار

10

37

کنترل داخلی

10

38

برنامه رسیدگی به حسابها

20

39

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای  اوراق قرضه

15

40

اصول حاکم بر اسناد تجاری  

20

41

اقتصاد بازار و توزیع در آمد

25

42

اقتصاد کلان

70

43

اشخاص حقیقی و اهلیت

20

44

اوراق اجاره

30

45

بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

25

46

بودجه سرمایه ای و نقدی

15

47

تاثیر گزارشها بر بازده سهام

55

48

تاثیر گزارشها بر بازده سهام

35

49

جزوء حقوق تجارت

 

50

 

حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی

 

  

ردیف

موضوع

صفحه

 

51

حسابداری پیمانکاری

30

52

حسابداری صنعتی

80

53

حسابداری صنعتی بهای تمام شده

20

54

حسابرسی داخلی

20

55

سیاست سرمایه در گردش

20

56

مالیات

70

57

مفهوم حسابرسی

25

58

مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

20

59

مبانی مدیریت مالی

50

60

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

30

61

حسابرسی وجوه نقد و بانک

20

62

حسابداری محتوای محیطی

20

63

تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

10

64

تئوری حسابداری اجتماعی

30

65

آشنایی با حسابداری

25

66

ضوابط و ویژگیهای سیستم انبار

25

67

حقوق و دستمزد

30

68

اهمیت بودجه برای دولت

20

69

معرفی شرکت تجاری

10

70

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری و بنگاه اقتصادی

 

71

DRG با ترجمه

 

72

استانداردهای حسابداری

 

73

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات پزشکی درمانی کشور

30

74

آئین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

15

75

 

آئین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادار

10


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

76

آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی بورس اوراق بهادار قرضه

15

77

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوترها

 

78

پروژه مالی 1

 

79

سیستم جامع مدیریت کالا و استانداردهای اجرایی شرکت برق شهرستان مشهد

 

80

صورت جریانات نقدی 1

 

81

صورت جریانات نقدی 2

 

82

مساله 5 مرحله ای 1

 

83

حسابداری شرکتها ( تضامنی – سهامی – تعاونی )

260

84

حسابداری صنعتی – هزینه های سفارش کار

20

85

طراحی بودجه جامع در نرم افزار Excel ( حسابداری صنعتی 3 )

 

86

حسابداری دولتی ( ترجمه شده )

30

87

ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی (GASB)

 

88

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)

 

89

پروژه بودجه جامع 2

 

90

پروژه بودجه عملیاتی (Excel)

 

91

پروژه حقوق و دستمزد (Excel)

 

92

پروژه بودجه (Excel)

 

93

پروژه بودجه1  (Excel)

 

94

پروژه بودجه2  (Excel)

 

95

پروژه بودجه3  (Excel)

 

96

پروژه بودجه4  (Excel)

 

97

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه های بر مبنای فعالیت ، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

10

98

محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی

20

99

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی ( آیین رفتار حرفه ای ) ( کتاب کامل )

 

100

 

پروژه هزینه یابی مرحله ای

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

101

حسابداری پیمانکاری

20

102

نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه کشور

15

103

بورس اوراق بهادار

15

104

آثار ضایعات محصولات کشاورزی به جنبه های مختلف اقتصادی

 

105

کشف دنیاهای جدید ( ترجمه 35 صفحه ای )

 

106

تعریف مسئولیت اجتماعی

5

107

پروژه بودجه جامع 3 (Excel )

 

108

بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

30

109

ناکار آمدی نظام مالیاتی ایران – علل و زمینه ها

15

110

مالیات کامل شده 1

50

111

مالیات بر در آمد 2

12

112

مالیات بر در آمد املاک

26

113

نقدی بر معیارها حسابداری

40

114

ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

15

115

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

 

116

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد ( مقاله ای کامل )

 

117

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت ( مقاله ای کامل )

 

118

حسابداری مسئولیت های اجتماعی

20

119

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه ( مقاله ای کامل )

 

120

ارز و یکسان سازی نرخ آن

8

121

قانون مالیاتهای مستقیم

100

122

فرق قیمتهای جهانی با قیمت ها در جهان

8

123

صنعت بورس

8

124

شکنندگی مالی

20

125

 

سهام

25


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

126

اشکال گوناگون سرمایه و توزیع سود میان آنها

35

127

فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده

 

128

کالا و تولید کالایی

20

129

نرخ بهره در ایران و جهان ( مقاله ای کامل )

20

130

سیاست پولی بانک مرکزی

 

131

اقتصاد آموزش

30

132

پروژه درس اقتصاد مهندسی

 

133

گزارش هیئت مدیره در مجمع عمومی سالانه ( بورس )

 

134

بانک تجارت

20

135

بازار سرمایه ، نیروی محرکه توسعه اقتصادی

13

136

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

10

137

بورس ( کامل )

 

138

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

75

139

بررسی اظهار نامه مالیاتی در ایران

20

140

پدیده سهام شنا ور آزاد و تعیین حجم مبنا

 

141

مالیات 2

50

142

تورم

15

143

فقر و اقتصاد

20

144

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

50

145

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

 

146

مقابله  با فرار مالیاتی

30

147

کوئیست

10

148

بودجه

30

149

بودجه 84 و ابهامات آن

 

150

 

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

15


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

358

سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم 

7

359

سیستم های نوین انبار داری   

28

360

شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران 

7

361

شناخت راهکارهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران

36

362

صادرات غير نفتي در بودجه سال 85

30

363

فروش در اقتصاد 

20

364

کارآموزی حسابداری در شرکت هومهر 

60

365

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی  

10

366

کارورزی حسابرسی 

27

367

ليست حساب هاي ايران بتون ساز 

70 

368

ماليات بر درآمد مشاغل 

17

369

مالیات بردرآمد املاک

26

370

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ 

80

371

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

20

372

نقش دولت در اقتصاد 

23

373

نقش دولت در توسعه اقتصادی  

15

374

واردات و صادرات

19

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 19:10 توسط |

رديف

موضوع :  پزشكي و تنظيم خانواده

صفحه

1

ويروس

10

2

ويتامينها

26

3

 ويتامين D وراشيتيسم

12

4

 هيپوتيروئيد يسم مادر زادي

21

5

 هدف تربيت پزشك عمومي

18

6

 هپاتيت B

21

7

 هپاتيت B

10

8

نقش آهن در بدن

64

9

 نقش عوامل روانشناختي در گرايش به مواد روانگردان

23

10

 مواد مخدر

43

11

معرفي رشته پزشكي به صورت اجمالي

16

12

 مطالعه بر روي اندامهاي بالايي انسان

14

13

 مصرف قرص هاي شادي آور

42

14

 مصرف دارو در ركتال

9

15

 مزايا ومعايب قرض هاي ضد بار داري

20

16

 ماهيچه

17

17

 ليزر در چشم پزشكي

54

18

 كمك هاي اوليه

11

19

 كمردرد

15

20

 كف پا

10

21

 كزاز

39

22

 كزاز

17

23

 كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي

74

24

 قلب

36

25

 قدمت سنگ دستگاه ادراري

50

 

رديف

موضوع :  پزشكي و تنظيم خانواده

صفحه

26

فناوري سلولهاي بنيادي

27

27

 فصلي جديد در عرصه اطلاع رساني ليزر پزشكي

25

28

 عوارض مزمن مرض قند

10

29

 علل نگرش وگرايش دوباره ي جهان به گياهان دارويي وگياهان درماني

44

30

 علل گرايش جوانان ونوجوانان به سوء مصرف مواد اعتياد آور

22

31

 عدسي چشم Crystalin Lens

18

32

شناخت الكل ها

17

33

 شلي دريچه ميترال MVP

11

34

شكستگي هيپ

9

35

 سلامت طبيعي وداروهاي  طبيعي

85

36

 سردرد وميگرن

18

37

 ژنتيك پايه

23

38

  زنان وپوكي استخوان

24

39

 زخم معده

12

40

 زايمان وبالاتر از آن

53

41

 زايمان وبالاتر  از آن – بخش 1

46

42

 زايمان طبيعي وآسان

32

43

 رهنمودهاي  امامان در مورد بهداشت

32

44

 رعد وبرق زدگي

9

45

 رضايت بيماران از خدمات پرستاري

19

46

 راههاي كنترل  بيماري هاي ايدز وهپاتيت C,B درمحل كار

27

47

 راه هاي جلوگيري  از بار داري

15

48

 راه نفوذ سم به بدن

17

49

 ديابت

7

50

 دوران قاعدگي

15

 

رديف

موضوع :  پزشكي و تنظيم خانواده

صفحه

51

دوپينگ

20

52

 دوپينگ

40

53

 دندانپزشك به تشخيص ودرمان بيماري

21

54

 دستگاه هاي بدن

15

55

 در فشار خون بالا رژيم غذايي

24

56

 داروهاي مخدر واثرات آنها

9

57

 داروها

30

58

 خانواده هاي بيماري پاراگونيموس

83

59

 حدس هايي در مورد عصب  زيست شناسي حساسيت زدايي از طريق حركت چشم وپردازش مجدد

21

60

حاملگي وفشار خون دوره بار داري

15

61

 چاقي

12

62

 جمعيت وتنظيم خانواده

80

63

 تنظيم خانواده

80

64

 تنظيم خانواده – بهداشت وباروري

27

65

 تعاريف  اپيدميولوژي

63

66

 تب روماتيسمي

11

67

تب در اطفال

22

68

 تالاسمي نوعي كم خوني ارثي وژنتيكي است كه به علت اشكال در ساخت زنجيره

15

69

 تاخير رشد

21

70

 پزشكي وقانون

32

71

 پزشكي

99

72

 بيماريهاي شايع واعمال جراحي در چشم پزشكي

22

73

 بيماري هلندي

27

74

 بيماري هاي ويروسي

23

75

 بيماري ها و جلوگيري از آن

10

رديف

موضوع :  پزشكي و تنظيم خانواده

صفحه

76

بيماريهاي شغلي

10

77

 بيماريهاي تيروئيد

34

78

 بيماري هاي ذخيره گليكوژن

12

79

 بيماري گامبورو

12

80

 بيماري تشنج وصرع

39

81

 بيمارستان فوق تخصصي رضوي در يك نگاه

22

82

 بيمارستان فوق تخصصي رضوي

14

83

 بهداشت وايمني  شغلي

19

84

 بهداشت محيط

11

85

 بهداشت عمومي

36

86

 بهداشت دهان

42

87

 بهداشت پوست

20

88

 بررسي ويروسهاي  DNA دار

64

89

بررسي ويروسهاي DNA

54

90

بافت خون

14

91

ايدز

16

92

 آنفولانزا

49

93

 آمپول مگسترون

13

94

 آلرژي وانواع داروهاي ضد آلرژي

15

95

اكولوژي

11

96

 اعتياد  وايدز وهپاتيت در زندان

14

97

 اعتياد ، علل ، درمان وپيشگيري

12

98

 اسهال

9

99

 آسم

35

100

آسم

12

 

رديف

موضوع :  پزشكي و تنظيم خانواده

صفحه

101

اسپكتروفتومترها

12

102

 اس تي دي اس

24

103

 آرام بخش ها

17

104

 اختلالات مواد مخدر

19

105

 اختلالات مواد مخدر

12

106

 اختلالات تيك يا تيك عصبي

30

107

 اثر سموم  بر بدن

16

108

 اپيدميولوژي باليني  وكنترل تب مالت Brucellosis

36

109

اپيدميولوژي

41

110

 آپانديس

12

111

 آبله

10

112

 آب درماني

25

113

 M,m.t درمان اعتياد با متادون

12

114

DNS

24

115

مشكلات  رايج دهان ودندان

75

116

قلب

44

117

 غدد درون ريز بدن

30

118

 دستگاه ايمني بدن ص با پاور پوينت

31

119

جذام

13

120

 بررسي از پيشتاز ومهار كننده هاي نيتريك اكسايد سنتاز بر درد  وبيدردي حاصل از مرين در تست فرمالين در موش سوري

18

121

باكتري

40

122

 انگل شناسي

50

123

 آناليز

32

124

استرس

41

125

 استرس

14

تنظيم خانواده

شماره

موضوع

تعداد صفحه

1

باروري كمك شده

 

2

بيماري هاي مقاربتي

 

3

ناباروري

 

4

تحقيق باروري

 

5

بيماري هاي ژنتيكي

 

6

تنظيم خانواده

 

7

توانايي هاي زنان 1

 

8

حاشيه نشيني و تنظيم خانواده

 

9

راه هاي بارداري

 

10

روابط زناشويي

 

11

روش هاي جلوگيري از بارداري

 

12

عوارض داروهاي ضد بارداري

 

13

معرفي آ يو دي

 

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:58 توسط |

رديف

موضوع : روانشناسي و جامعه شناسي

صفحه

151

بهداشت روان

24

152

 بهداشت روان

21

153

 بزهكاري در كودكان

17

154

 بزهكاري

49

155

 بررسي وضعيت اشتغال در جهان سوم

11

156

 بررسي علل ناسازگاري دانش آموزان

46

157

 بررسي روند روبه كاهش سرمايه اجتماعي

21

158

 بررسي راهكارهاي افزايش سرعت روان خواني در فراگيران پايه ي اول ابتدايي در سال تحصيلي 88-87

40

159

بررسي دلايل ازدواج زود رس در ميان جوانان

21

160

 بررسي اختلالات وسواس فكري وعملي دركودكان ونوجوانان

56

161

 بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي موثر بر كاهش ضايعات گندم آرد ونان

10

162

 برررسي علل وعوامل افت تحصيلي دانش آموزان

167

163

 بررسي عشق در جامعه امروزي ص

85

164

 بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام

15

165

 بررسي چگونگي تعامل نظام سياسي ونظام فرهنگي وهنري كشور ونقش آن

13

166

بازي

93

167

 بازنمايي از مهاجرت بين المللي سرمايه هاي انساني

80

168

 اينترنت و آسيب هاي اجتماعي

9

169

اهميت نظام آموزش وپرورش

43

170

 اهداف واهميت اجتماعي ورزش

61

171

 انواع هوشها

25

172

 انواع پژوهش در پژوهش درعمليات

40

173

 انحرافات جنسي – علل وعوامل موثر در انحرافات جنسي وپيامدهاي آن

16

174

 انحرافات  اجتماعي جوانان

36

175

 آموزش وپرورش

74

رديف

موضوع : روانشناسي و جامعه شناسي

صفحه

176

آموزش به كمك روشهاي تغيير رفتار

37

177

 افزايش سلامتي جسماني ورواني دانش آموزان

19

178

 اعتياد ، مسئله اجتماعي مهم درميان دانشجويان

17

179

 اعتياد جرم يا بيماري

56

180

 اعتياد ايدز وهپاتيت  در زندان

16

181

 اعتياد ( كامل )

31

182

 اعتماد به نفس

46

183

 اعتماد به نفس

38

184

 اعتماد به نفس

10

185

 اضطراب وگام هايي جهت بالا بردن اعتماد به نفس

20

186

 اضطراب در كودكان ونوجوانان

21

187

 اضطراب

38

188

 آشنايي با مفهوم خويشتن

11

189

 آسيب شناسي اجتماعي زنان – فرار دختران از خانه

17

190

 استرس ( كامل )

45

191

 ازدواج وطلاق

19

192

 از خود بيگانگي

13

193

 ارزشيابي توصيفي

27

194

 ارتقاء وحفظ كرامت مردم در نظام اداري

14

195

 آرامش رواني

14

196

 آرامش

13

197

 آراستگي وشخصيت

10

198

 آداب و معاشرت اجتماعي

11

199

 آخر اتوبان اعتياد به بست است

63

200

 اختلالات هويت جنسي

31

 

رديف

موضوع : روانشناسي و جامعه شناسي

صفحه

201

اختلالات  روحي در زنان شاغل

38

202

 اختلالات  رفتاري كودكان  ونوجوانان

36

203

 اجتماعي وفرهنگي

22

204

 اثرات آرامش  بخش موسيقي

11

205

ابتذال فراگير

42

206

 ابتذال فراگير

35

207

 99 گونه  از قرص هاي  روان گردان اكستاسي

36

208

 شيوه هاي فرزند پروري

35

209

 روان سالم

35

210

 مواد مخدر  درجامعه چند مقاله جداگانه

73

211

 كتاب – روان شناسي كودك ازديدگاه  معاصر

100

212

 فرهنگ وشخصيت  به همراه پاور پوينت

43

213

 علل مفاسد اجتماعي

26

214

 روانشناسي  پاور پوينت

 

215

خشم استرس

9

216

ترس كودكان با ترجمه

56

ردیف

 موضوع

صفحه

 

1

یادگیری

14

2

هوش هيجاني

24

3

هوش عاطفي در تعليم و تربيت

7

4

نقش مذهب در سلامت روان

5

5

نقش محبت در زندگي خانوادگي

20

6

نقش تلقین در زندگی انسانها

8

7

نظريه برونر

10

8

ناتوانايي هاي يادگيري

10

9

مهارتهاي يادگيري

11

10

مشاوره‌ي رواني كودكان

46

11

مدیریت استرس

6

12

گوشه گیری ، کمرویی و انزواطلبی

16

13

گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی

12

14

کودک آزاری

5

15

کندذهنى کودکان

17

16

کند ذهنی و منگولیسم

13

17

کمرویی و گوشه گیری کودکان

23

18

کمبود محبت- دوست ناباب

11

19

کار درمانی

9

20

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن

9

21

عوامل نفوذ درادراك

6

22

عوامل ازدواج موفق

16

23

عواطف در کودکان

19

24

عقبماندگى هوشى

14

25

عقب ماندگی ذهنی

16

لیست روانشناسی  

ردیف

 موضوع

صفحه

 

26

شادي زندگي، غم انساني

14

27

سلامتى تن و روان

443

28

سازمانهاي يادگيرنده

6

29

رهنمودهایی چند در انتخاب همسر

5

30

رونشناسي باليني

25

31

روشهای اصل تربيت

46

32

روش های نوین یادگیری

16

33

روانشناسی یادگیری

16

34

روانشناسي كودك

15

35

روانشناسي كودك

15

36

روانشناسی کار

40

37

روانشناسی کار

34

38

روانشناسی کار

29

39

روانشناسی عشق ورزیدن

70

40

روانشناسی عشق

64

41

روانشناسی عشق

62

42

روانشناسی رنگها

14

43

روانشناسی رشد شخصیت

31

44

روانشناسی تربیتی

36

45

روانشناسی انگیزش

30

46

راه های تقویت اعتماد به نفس

12

47

دگر گوني اجتماعي

21

48

خلاقیت چیست

28

49

خلاقیت

16

50

خشم و كنترل آن

13

51

خشم

27


 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

52

خشم

17

53

تعريف بهداشت روان

15

54

تعارض و فشار روانی

7

55

تاريخچه روانشانسي رشد

37

56

پيش فرض‌هاي روانشناسي كار 

45

57

پروپزال هوش هیجانی

15

58

پرخاشگری ، نظریه ها ، کنترل و درمان آن

12

59

بیماری ODD

10

60

بهداشت روان

30

61

بهبود سرعت یادگیری شبکه های عصبی

27

62

ایمان وخشونت

18

63

انواع دقت 

12

64

انگیزش

10

65

افسردگی

45

66

اضطراب چیست

33

67

استرس و اضطراب

9

68

ارزش گذشت

15

69

اخـلاق

46

70

اختلالهای اضطرابی

6

71

آزمون ها در روانشناسی کار

16

72

آرامش ذهنی

30

73

مقالات مهارتهای زندگی

 

74

مقالات لاتین

 

75

روانشناسی تربیت

 

76

خودکشی

 

77

بررسی میزان مسئولیت پذیری

 

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

78

اضطراب کامل

30

79

اضطراب

 

80

استرس کامل

 

81

خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي

50

82

آزمونهاي رواني   

45 

83

اختلالات خلقی

83

84

نکته های در مورد اعتماد به نفس   

8

85

اخلاق همسرداری

15

86

بلوغ جنسی

20

87

بهداشت روان و مهارتهای مقابله با استرس ، اضطراب ، خشم     

40

88

تاثیر شیوه های فرزند پروریِ والدین بر شخصیتِ اجتماعی و فرهنگی جوانان

13

89

تبیین روانکاوی فروید  

35

90

تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری

3

91

خشم

17

92

خلاقیت

27

93

خودکشی

30

94

روانشناسی تبلیغات

21

95

روانشناسی تربیتی

35

96

روانشناسی رانندگی

10

97

روانشناسی سازمانی

12

98

شب ادراري

14

99

شيوه هاي اعجاب انگيز براي از ميان بردن حالات بد

5

100

کتاب روانشناسی

212

101

لکنت زبان

10

102

مردان و زنان زمینی

35

ردیف

 موضوع

صفحه

 

27

بازي كودكان

10

28

بازی کودکان کامل

15

29

بازی کودکان

17

30

ايمنى و بهداشت در کودکان

14

31

ایجاد عادات مثبت در کودکان

55

32

ایجاد عادات مثبت در کودکان

 

33

اسباب بازی و کودکان

35

34

اخـلاق کودکان

46

35

آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان

4

36

گاهنامه کودکان

 

37

گاهنامه

 

38

کودکستان

50

39

کودکان و وسایل ارتباط جمعی

30

40

عکس بچه

 

41

سلامت و روان کودک

26

42

روش تغییر و اصلاح رفتار کودکان

7

43

تغذیه کودک

87

44

تأثیر تلیویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

135

45

بازی کودکان

28

46

چگونه با کودکم رفتار کنم

46

47

فرزند سالاری

20

48

تخیلات کودک

14

49

پرخاشگری در کودکان

27

50

بیش فعالی

20

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:56 توسط |

رديف

موضوع : روانشناسي و جامعه شناسي

صفحه

1

ويژگيهاي شخصيت خلاق

18

2

واقع گرايي يعني تحريف واقعيات

17

3

هيپنوتيزم

19

4

 هويت

41

5

 هويت

33

6

 هوش وعوامل موثر در كم هوشي

48

7

 همجنس گرايي

12

8

 همجنس بازي

29

9

 هدف از عدالت اجتماعي

32

10

 نيازهاي اجتماعي نوجوانان

13

11

 نياز ورزش به پيوند باعلوماجتماعي

27

12

 نو آوري در برنامه ريزي درسي

12

13

 نگاهي به معضل بيكاري جوانان

11

14

 نگاهي به پديده  پيري در انسان

12

15

 نكاتي چند در مورد روشهاي صحيح مطالعه

89

16

 نقص درگفتار

9

17

 نقش زندان در اصلاح وتربيت مجرمين

12

18

 نقش زنان در جامعه

18

19

 نقش زن در زندگي مشترك

27

20

 نقش زن در جامعه

30

21

 نقش رسانه ها به ويژه ماهواره در زندگي اجتماعي

32

22

 نقش استرس در سلامت فرد

11

23

 نقش عوامل روانشناختي در گرايش به مواد روانگردان

28

24

 نظريه ي در مورد دانش آموزان نابينا ونيمه بينا

17

25

 نظريه هاي سبب شناسي در مورد اعتياد

10

 

رديف

موضوع : روانشناسي و جامعه شناسي

صفحه

26

ناهنجاري هاي رفتاري كودكان

59

27

 ناخن جويدن كودكان

21

28

 مواد مخدر

33

29

 مهندسي ذهن وخلاقيت

13

30

 منابع كسب ودرآمد واقتصاد خانواده

19

31

مقابله با استرس

13

32

مفهوم سرمايه اجتماعي

75

33

 مفهوم پيشداوري وانواع آن

40

34

 معيارهاي همسر گزيني

19

35

 معيارهاي شادي

17

36

 مضرات قليان

10

37

 مشكلات واختلالات رياضي ودرمان آن

46

38

 مشكلات درسي نوجوانان در دوران بلوغ

18

39

 مشكلات جوانان

33

40

 مشاركت مادران در جامعه

30

41

 مشاركت سياسي واجتماعي زنان

20

42

 مسئوليت مدني دولت

13

43

 مراحل رشد وتحول انسان ومباني رشد

24

44

 لزوم اندازه گيري هوش هيجاني ودلالت هاي ارتقاء تحصيلي خود به خود

53

45

گروه وپوياييهاي گروهي در سازمان

10

46

 كيفيت زندگي وانقلاب ديجيتال

34

47

 كودكان خياباني

29

48

 كودكان خياباني

24

49

كودكان خياباني

30

50

 كودكان استثنايي

24

 

رديف

موضوع : روانشناسي و جامعه شناسي

صفحه

51

كودك آزاري

32

52

كمرويي چيست

32

53

كمرويي

15

54

 كليدهاي طلايي تربيت فرزندان

33

55

 كراك

17

56

 قرص هاي اكستاسي

37

57

 فنون تصميم گيري

18

58

 فقر

22

59

 فشارهاي رواني

15

60

 فرهنگ سازي براي پرورش كودك خلاق

46

61

 فرهنگ سازي براي پرورش كودك خلاق

23

62

 فرهنگ

26

63

 فرانگرشي برنظريه هاي آزادي درماني ، درمان عقلاني ، عاطفي ومراجع محوري

55

64

 فراموشي وحافظه

22

65

 عوامل مو ثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر اهواز

29

66

 عوامل موثر دركيفيت زندگي زناشويي

25

67

 عوامل گرايش جوانان به اعتياد

8

68

 علل مفاسد اجتماعي

26

69

 علل گرايش جوانان ونوجوانان به سوء مصرف مواد اعتياد آور

27

70

 عقب ماندگي ذهني كودكان

19

71

 طرح درس

11

72

 شيوه هاي فرزند پروري

35

73

 شناخت انواع مواد مخدر ومضرات اعتياد به آنها

14

74

 شرح وعوامل شادي آفرين

33

75

 شخصيت فرد

17

 

رديف

موضوع : روانشناسي وجامعه شناسي

صفحه

76

شباهت وتفاوت بين نقش اولياء ومعلمان

17

77

 شايعه

13

78

 سيستم اطلاعات

13

79

 سلامت روان ، روانشناسي

45

80

سلامت جنسي دركودكان ونوجوانان

20

81

 سخنان ناب دانشمندان ومتفكران

186

82

 سايه روشنهايي از مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها

47

83

 زنان وخانواده

35

84

 زنان وجامعه

25

85

 روشهاي ياددهي ويادگيري

22

86

 روش هايي براي رسيدن به آرامش

11

87

 روش هاي ياد دهي ويادگيري

26

88

روش تحقيق – پرخاشگري

129

89

 روانشناسي نوجواني

41

90

روانشناسي نوجوانان

40

91

روانشناسي بازي كودكان 

13

92

روانشناسي اجتماعي

38

93

روانشناسي وشخصيت

34

94

روانشناسي تفاوتهاي فردي

27

95

 رموز ازدواج موفق

45

96

رشد اجتماعي

16

97

 رابطه جسم وروان

35

98

درس تعليم وتربيت كودكان

10

99

دختران فراري

26

100

دختران فراري

68

 

رديف

موضوع : روانشناسي و جامعه شناسي

صفحه

101

خودكشي ، يك معضل اجتماعي روبه رشد

16

102

خودكشي

14

103

 خلاقيت

16

104

 خلاقيت

13

105

 خشم وعصبانيت

25

106

 خانواده وپيشرفت دانش آموزان

29

107

 حسادت

32

108

 حركات ارادي دركنترل حركتي ودر حال ايستاده كودكان

11

109

 حافظه فعال وهوش

17

110

 حافظ

18

111

 چهار مفهوم اصلي در روانكاوي

38

112

 چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد به دست آوريد و آنچه را كه داريد حفظ كنيد ( راهنماي عملي براي موفقيت هاي فردي )

90

113

 چگونه مهارت هاي لازم براي صحبت درجمع را كسب كنيم ؟

24

114

 چرا مزاياي اجتماعي به صورت نابرابر تقسيم مي شود

33

115

 جوانان ورسانه ها

25

116

 جهاني شدن شهر

9

117

 جامعه شناسي سياسي ايران

34

118

 جامعه شناسي خانواده

40

119

 جامعه شناسي

25

120

 جامعه چيست ؟

17

121

 جامعه چيست ؟

14

122

 توانايي هاي انسان

26

123

 تمركز حواس

11

124

 تفاوت هاي رواني وجسماني دانش آموزان

40

125

 تعريف هوش

30

رديف

موضوع : روانشناسي و جامعه شناسي

صفحه

126

تصميم گيري درست

16

127

 ترتيب ومقاوم سازي نسل

11

128

تربيت جوانان

68

129

 تربيت

9

130

 تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي

69

131

 تاريخچه مشاوره

11

132

 تاريخچه روانشناسي در ايران

22

133

 تاريخچه روز جهاني كودك

41

134

 تاثيرات مورد روان گردان بر جوانان اصلي

55

135

 تاثير وضعيت ظاهري بر روابط اجتماعي

24

136

تاثيرفرهنگ در بزهكاري جوانان

23

137

تاثير امكانات آموزشي بر دانش آموزان

37

138

 تاثير آموزه هاي تربيت ديني بر فرهنگ وتمدن ايران

18

139

تاثير موسيقي بر مغز انسان

27

140

 تاثير كامپيوتر واينترنت بر كودكان ونوجوانان

23

141

پيدايش حيات

20

142

 پيامدهاي اجتماعي فرار مغزها

43

143

 پژوهش در عمليات روش پژوهش

38

144

 پرخاشگري

14

145

 پدر سالاري در خانواده

42

146

 بينش عاطفي به عنوان جو فكري ، شخصيت وتوانايي روحي

21

147

 

 

148

بيكاري

114

149

 بي خوابي

23

150

 بهداشت رواني چيست

33

 « لیست روانشناسی کودک  »

ردیف

 موضوع

صفحه

 

1

ويژگيهاي کودک در دوره ابتدايي

11

2

وضعیت خوابیدن

14

3

نقش شعر در افزايش خلاقيت و پرورش هوش هيجاني كودكان

7

4

نقش‌ بازی‌ و اسباب‌بازی‌ در شخصیت‌ كودكان

6

5

نقش بازی در رشد خلاقیت كودكان

7

6

نظريهٔ انرژى مازاد

14

7

معلول

8

8

مشكلات روانپزشكي در كودكان زير پنج سال

28

9

مشخصات رفتاری و واکنش

16

10

كودك آزاری

31

11

کودکانگي و شاعري

8

12

کودکان و وسایل ارتباط جمعی

20

13

کودکان تیزهوش

15

14

کودکان

25

15

کمک به فرزندان برای غلبه بر ضربه های روحی ص

5

16

شريفي- توجه خاص در مشاوره‌ي رواني كودكان

46

17

رشد رفتاری و واکنش  در کودکان

16

18

دزدی کودکان

13

19

تغذيه كودك

13

20

تغذيه در کودکان پيش دبستاني

3

21

تعليم و تربيت کودکان

12

22

ترس از مدرسه

9

23

تخیلات کودک

14

24

تحلیل سریال کارتونی سفید برفی

49

25

تحقیق درباره تلویزیون و کودک

50

26

پرورش اعتماد به نفس در كودكان

35

 

 
نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:53 توسط |

رديف

موضوع : حقوق

صفحه

1

نكاح با غير مسلمان

33

2

 نقش دولت در تجارت

15

3

 نفقه

18

4

 مقايسه اي بين وظايف انجمن شهر وشوراي اسلامي

10

5

 مفهوم ضمان درك

13

6

 معزل حقوق بشر

39

7

 معاهده

18

8

 مسئوليت جزايي اطفال

45

9

 مردم سالاري

23

10

 مجموع قوانين ومقررات شهر سازي از آغاز تا پايان سال 1378

17

11

مجله هاي حقوقي

14

12

 متن كامل قانون جديد چك

49

13

مباني وتفاوت ها در فقه زنان

22

14

 مبارزه به مواد مخدر

60

15

 مباحث دررابطه با اتانازي

46

16

 لايحه اصلاح قانون تجارت – فرايند واصول تدوين ونو آوري ها

213

17

 كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها

11

18

 كاربري فضاي تفريحي باز

26

19

 قوه قضائيه

40

20

 قلمرو جغرافيايي تعارض قوانين

29

21

 قتل عمدي

26

22

قانون ديوان عدالت اداري

12

23

 قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است

20

24

 قانون تجارت

76

25

قانون اساسي ايالات متحده امريكا

20

 

رديف

موضوع : حقوق

صفحه

26

قانون اساسي

35

27

 قاعده نفي سبيل

16

28

 قاعده غرور

22

29

 قاچاق وعوامل موثر در آن

17

30

 فقه زنان ومسئله برابري

11

31

 فقر ، طلاق

23

32

 فرق ميان ازدواج دائم وموقت

67

33

 فرزند كشي وهمسر كشي

95

34

 عقد ضمان

58

35

 عقد ضمان

43

36

 طلاق

20

37

ضمان درحقوق ايران

35

38

 سرقفلي و قوانين حاكم بر آن

13

39

 سبك شناسي كشف المحجوب

16

40

 روابط زناشويي

36

41

 ربا درحقوق جرايي ايران

37

42

 ديوان داوري بين المللي

17

43

 دادگاه مدني خاص درنظام قضائي جمهوري اسلامي ايران

11

44

 حقوق وقوانين شهري

23

45

 حقوق شهروندي درجهان امروز

29

46

 حقوق شهروندي

13

47

 حقوق خانواده

24

48

 حقوق چيست ؟

18

49

 حقوق تجارت

15

50

 حقوق پزشكي ماليات پزشكان

14

 

رديف

موضوع : حقوق

صفحه

51

حقوق بشر

39

52

 حق ارتفاق نسبت به ملك غير ودر احكام و آثار املاك ، نسبت به املاك مجاور

35

53

 حذف دادسرا وتبعات آن

11

54

چك

16

55

 جعل اسكناس

39

56

 جزاي فروش مال غير

13

57

 جرم شناسي

19

58

جرم شناسي

22

59

 جرم

92

60

 جايگاه عرف در حقوق بين الملل وحقوق اسلام

18

61

 جامعه مدني

19

62

 ثبت املاك واسناد

37

63

 تناسب بين حق وتكليف

20

64

تعريف تفكيك

16

65

 تعريف آدم ربايي

44

66

 تعداد شهود دردعاوي

12

67

 بيكاري

43

68

 بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها

5

69

 بررسي فقهي شهادت زن در اسلام

24

70

 بررسي جرم آدم ربايي وگرو گانگيري

19

71

بررسي احكام فقهي وحقوق كودكان نامشروع

26

72

بررسي احكام فقهي وحقوقي حمل وجنين ناشي از زنا وطي به شبه

20

73

آيين دادرسي مدني – موانع تعقيب دعواي عمومي

15

74

انواع اسلامي عقود

19

75

انتخاب شهردار

14

 

رديف

موضوع : حقوق

صفحه

76

امنيت

16

77

اصول

37

78

ازدواج وتابعيت زن ايراني

30

79

ازدواج موقت

32

80

 ازدواج

28

81

ارتشاء

29

82

آئين نامه تعرفه حق الوكاله

13

83

عقد ضمان

43

84

 سرقت با پاورپوينت

43

ردیف

صفحه

 

1

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي 

18

2

اجراى احكام و اصول سياسى اسلام

31

3

اشخاص حقوقى

9

4

اشخاص حقیقی

18

5

اصول مجلس شوراى اسلامى

12

6

اهليت

8

7

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

43

8

ایین دادرسی کیفری 1

73

9

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي

16

10

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

15

11

بررسی حقوق زن در اسلام  

36 

12

پزشکی قانونی

31

13

تعادل قوا سه گانه

12

14

جرایم سازمان یافته

6

15

جزوه حقوق تجارت

22

16

چک

10

17

چک ، سفته و ظهر نویسی  

30

18

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

13

19

حقوق زن و مرد در جامعه

19

20

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

6

21

حقوق مدنی - کامل

128

22

حقوق و تكاليف جهانگردان در ایران

11

23

سازمان قضایی 

45 

24

سببهای تشدید مجازات

10

25

سفته

11

                                                         

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

26

سير تحول تاريخچه زندانها

6

27

شرايط اساسي قرارادادها

20

28

شهر سازی و حقوق شهروندی  

30

29

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده  

11

30

ظهر نويسي مقررات و انواع آن

65

31

فراخوان عفو بين الملل به دولت ها 

8

32

قانون  مدنی

38

33

قانون اساسی افغانستان

55

34

قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

20

35

قضاوت د ر اسلام

13

36

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

157

37

قوه قضاییه در یک نگاه

10

38

ماهيت حقوقي خسارت

29

39

مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني

9

40

مفهوم عدالت در حقوق  

26

41

ممنوعیت حجاب در فرانسه

12

42

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی  6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

 

43

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي 23ص

 

44

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

1

آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى     

17

2

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي 

16

3

آمد و شد با جهانگرد غير مسلمان 

55

4

آيا ارتداد كيفر  ‌

73

5

آيا طبيب ضامن است 

25

6

آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده 

30

7

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال

108

8

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

31

9

اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري

14

10

اصل قانوني بودن جرم و مجازات

7

11

انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

11

12

اوتانازيا (قتل از روي ترحم)

12

13

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 

23

14

اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

60

15

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

18

16

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

18

17

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي 

17

18

بحثی در قسامه

30

19

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

48

20

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352

31

21

بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران

32

22

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه  

27

23

بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا 

32

24

بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم

32

25

بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

16

حقوق جزاء و جرم شناسی

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

26

بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه

6

27

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار

34

28

پيوند عضو پس از قصاص

21

29

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

10

30

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي

16

31

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

10

32

تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي

23

33

تعريف اخلاق و حقوق جزا

6

34

توصيف جرم

29

35

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها

30

36

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران

31

37

جرايم مبهم بزه های نا معین ص

20

38

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

45

39

جرم جاسوسي

12

40

جرم سياسي

28

41

جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت

15

42

حالت خطرناك 

9

43

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي 

31

44

حقوق جزاء و جرم شناسى

56

45

حقوق جزاي عمومي اسلام

85

46

حمايت كيفري محيط زيست 

27

47

خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار

11

48

دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي

10

49

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

28

50

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن

50

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:48 توسط |

رديف

موضوع :  فيزيك

صفحه

1

هيدروليك چيست ؟

36

2

نيرو ، چرخه سوخت وغني سازي هسته اي

14

3

نوترينو چيست ؟

20

4

نگهداري مواد قابل انفجار

36

5

نحوه تشكيل تنش پسامد كششي در جوش

24

6

نجوم واختر فيزيك

61

7

نجوم

56

8

نجوم

53

9

نانو تكنولوژي

11

10

ميكروسكوپهاي فلورسانت

31

11

ميكروسكوپ فاز كنتراست

15

12

ميكروسكوپ الكتروني

8

13

موشك

56

14

منظومه شمسي

22

15

مكانيك در فيزيك

19

16

مقدمه اي براي ليزر

35

17

مزاياي ومعايب نشر الكترونيكي

66

18

مرگ ستارگان

31

19

محيط و آلودگي

29

20

مبدلهاي صفحه اي CBE

18

21

لوله ها واتصالات پلي اتيلن

21

22

گزارش كنفرانس ( كاربرد ليزر در اسپكتروسكوپ )

19

23

كنترل كننده هاي فشار

14

24

كاربرد نانو درصنايع دريايي

12

25

كار وانرژي

12

 

رديف

موضوع :  فيزيك

صفحه

26

كارتل

19

27

قوانين حركت

24

28

فيزيك چيست ؟

10

29

فيزيك وفلسفه

18

30

فيزيك سپر محافظ ازون

21

31

فيزيك

18

32

فشار

16

33

فرآوردهاي عايق كاري حرارتي

21

34

عنصرهاي شيميايي

36

35

عمليات حرارتي چدن نشكن

10

36

علوم محاسباتي وعلم نانو

38

37

علم فيزيك

28

38

عايقهاي حرارتي

46

39

شيوه هاي گرمايش خورشيدي

15

40

سيستمهاي ماكروويو

34

41

ستاره شناسي

18

42

رطوبت سنج

25

43

 دستگاه نمايش دهنده وكنترل كننده ارتفاع مايع درون مخزن

19

44

درون يك دوربين ديجيتال

14

45

خورشيد گرفتگي

10

46

خواص استاتيكي

19

47

چگونگي تحقيق و آزمايش

25

48

ترانفسورماتور ولتاژ

24

49

تاريخچه تخمين عمر زمين

18

50

تاريخ علم فيزيك

28

 

رديف

موضوع :  فيزيك

صفحه

51

تاريخچه فيزيك

20

52

تاريخچه سياهچاله ها

89

53

پيل خورشيدي

36

54

پمپها چگونه كار مي كنند ؟

27

55

بيولوژي

48

56

بررسيهاي اپيدميولژي

60

57

بردار

23

58

بار الكتريكي

11

59

باب هاي مايعات كه باعث بوجود آوردن يك ميدان صوتي خارجي مي شود

8

60

انكوباتورها

28

61

انرژي هسته اي

39

62

انرژي پتانسيل

14

63

انرژي نور ودانشنمندان اين عرصه در طي قرون

11

64

انرژي از خورشيد

19

65

اندازه گيري مقادير مقاومت وخازن با ميكرو كنترلر

38

66

انتقال گرما وحرارت – محاسبه انتقال گرما در سطوح نانو مقياس

30

67

آنتروپي

12

68

آنتالپي

23

69

الكتريسته

35

70

الكترون چيست ؟

14

71

الكترو فورز

20

72

اكسيژن در فتوسنتز

13

73

اقتصاد انرژي هسته اي

14

74

آشنايي با وسايل آزمايشگاه

20

75

آشنايي با وسايل آزمايشگاهي

18

 

رديف

موضوع :  فيزيك

صفحه

76

اسيد بوريك

13

77

استخراج كلروفيل ها ( رنگينه ) از برگ

18

78

اتم

29

79

ميكرسكوپ

14

80

سياهچاله ها به همراه فايل پاورپوينت

24

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

1

همه چیز در مورد خازن

22

2

نیروگاه حرارتی

7

3

نیروگاه هسته ای

6

4

نانو فناوری

26

5

کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی

26

6

موشک

6

7

کار – انرژی – توان

8

8

فیزیک هسته ای

14

9

فیبر نوری

18

10

طیف سنج جرمی

7

11

ضد عفونی با اشعه ماورای بنفش

20

12

سنسورهای حرارتی

5

13

دیود تونلی

13

14

دستگاههای جذب اتمی

6

15

حرکت

14

16

جرم و وزن

25

17

ترمو دینا میک

20

18

بررسی های آزمایشگاهی باطری های متداول در ایران

23

19

اهرم و قرقره

8

20

انواع دماسنج ها

9

21

انواع لیزر 

9

22

انعطاف پذیری

22

23

الکتریسیته و مغناطیس

25

24

الکتریسیته

27

25

اساس کار سیستم های آشکار ساز حرکت

7

26

ازون

18

لیست فیزیک


 

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

27

اتم – ملکول – ساختار اتم

9

28

آنچه باید درباره انواع فشار سنج ها بدانید

11

29

آزمایش های فیزیک

13

30

توصیف آشکار سازه های نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی

8

31

نظریه CPH (کامل)

 

32

کانی

16

33

چرا اندازه گیری می کنیم

8

34

پایه های منطقی نظریه CPH

34

35

ویژگی های هسته ای اتمی

16

36

نور

9

37

نور و امواج الکترو مغناطیسی

26

38

نسبیت وکوانتوم

59

39

نسبیت عام

8

40

مفهوم بارور سازی دینامیکی ابرها

13

41

مفاهیم بنیادی فضا و زمان

38

42

مغناطیس

10

43

معرفی رشته فیزیک

11

44

مرکز جرم

10

45

ماهواره ها

39

46

لیزر

46

47

کیهان شناسی در هزاره نو

11

48

کاربردهای لیزر

20

49

قوس الکتریکی

6

50

قانون لنز

12

51

فیزیک یونانی

12

52

فیزیک فضا و اتمسفر

9

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

53

فیزیک هسته ای

14

54

طرز کار موتور موشک های فضایی

15

55

صور فلکی

10

56

ستاره شناسی

23

57

ریزکونیوم

10

58

زیر ساخت مکانیک نیوتنی

17

59

زمینه پیدایش فیزیک کلاسیک

21

60

زحل

19

61

ریاضی فیزیک

22

62

دینامیک حرکت

31

63

حرکت سقوط آزاد اجسام

8

64

ترمینالوژی پایه و مفاهیم

7

65

تحولات ستاره

38

66

بحران فیزیک مدرن و نظریه ها ی نوین

22

67

انرژی هسته ای

19

68

انرژی زمین گرمایی

7

69

انرژی چیست ؟

14

70

انرژی

16

71

اندازه گیری آسمان

9

72

انجمن جهانی هسته ای

33

73

الکترون

8

74

اصطکاک

7

75

ازون چیست ؟

12

76

اجرام آسمانی

71

77

اثر فوتو الکتریک از دیدگاه الکترو مغناطیس کلاسیک

38

78

آهنر ربای کره زمین

21

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

79

مقالات مغناطیس

 

80

قوانین لنز 6-1

 

81

انرژی تجدید پذیر

9

82

انرژی الکتریکی

14

83

کهکشانها  و سیاهچال ها

 

84

بمب اتم

32

85

نانو تكنولوژي علم خواص عجيب مواد

13

86

روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتایی

8

87

آزمایش های فیزیک

 

88

سوختهاي جامد

24

89

گزارش کار بیو شیمی

 

90

گزارش کار فیزیولوژی

 

91

آزمايش تامسون   

8

92

آزمایش ماشین آتوود

3

93

آزمایش های فیزیک  

13

94

آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای

30

95

آهن و فولاد

24

96

اتانول - اتیلن گلیکول

11

97

اسید و خطرات آن

15

98

اسیلوسکوپ

12

99

انرژی هسته ای 

23

100

مواد پارامغناطيس

14

101

پایان فیزیک

55

102

پايه های منطقی نظريه سی.پی.اچ

25

103

پلیمر

29

104

تاثیر سیستم گرمایش در میزان مصرف انرژی

15

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:44 توسط |

رديف

موضوع :   صنعت

صفحه

1

همه چيز درباره رشته مهندسي طراحي صنعتي

9

2

مهار خوردگي

17

3

مقاومت به خوردگي

15

4

گزارش نهايي معدن كروميت

25

5

گزارش پايان عمليات اكتشافي آهن

18

6

گاز

115

7

كواترنر

26

8

كاربرد ربات در دريا

15

9

فرهنگ ايمني

13

10

طرح اكتشافي ماده معدني طبقه 2 سيليس

15

11

طرح اكتشاف سنگ تزئيني تراورتن

11

12

صنعت نفت

54

13

صنعت اتومبيل سازي

48

14

شهرك صنعتي

25

15

شبكه هاي صنعتي

23

16

ساختار وزارت صنايع وتجارت كشور تركيه

12

17

ريخته گري

68

18

روشهاي جديد حفاظت از خوردگي نفت

18

19

راهنماي راه اندازي ونگهداري ديگ هاي بخار لوله دودي

20

20

راه آهن

51

21

ديگ بخار

20

22

ديگ هاي سنگي وسازندگان آن

40

23

ديرينه شناسي ( ماكروفسيل )

26

24

خوردگي – بررسي روشهاي جديد خوردگي

12

25

حمل ونقل در چاه

19

 

رديف

موضوع :   صنعت 

صفحه

26

چوب وكاربردهاي آن

 

27

چوب در زندگي انسان

 

28

چرخه حفاظت وايمني ومديريت بحران در نيروگاه

 

29

تاريخچه صنعت نساجي

 

30

تاريخچه خوردگي

 

31

تاثير فاينهاي خمير CMP وخمير بروك بر آهار زني داخلي كاغذ چاپ

 

32

پوشش كاري در صنعت

 

33

بهره وري ايمني صنعت

 

34

بهداشت وايمني شغلي

 

35

بررسي روشهاي خوردگي

 

36

بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات وكارايي كاركنان شركت گاز

 

37

باز دارنده خوردگي

 

38

ايمني درمحيط كار

 

39

ايمني فني وبهداشت كار

 

40

انواع خوردگي ومعيارهاي تقسيم بندي آن

 

41

امنيت فيزيكي در مراكز حساس IT

 

42

آمار وارقامي از خسارت هاي ناشي از خوردگي

 

43

آشنايي با مصالح وساخت

 

44

احداث كارخانه ريخته گري

 

45

عكس طراحي صنعتي

 

46

طرح اكتشافي مقدماتي – طلا وكانيهاي پلي متال همراه

 

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:43 توسط |

رديف

موضوع :   صنايع غذايي

صفحه

1

ويژگيهاي ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي نگهداري مواد غذايي ( مقررات عمومي )

31

2

نمونه برداري جهت ارزيابي تازگي ماهي

56

3

نقش مواد معدني بدن

16

4

نقش كلسيم در بدن

16

5

ميزان اثر فاكتورهاي اقتصادي تغذيه در لبنيات سازي

25

6

موانع صادرات مركبات

64

7

مواد غذايي مفيد براي تقويت سيستم ايمني بدن

10

8

مهندسي صنايع

14

9

مسموميت غذايي

18

10

ماكروويو

13

11

كنترل سرمايي مركبات

35

12

كلسيم

19

13

كاستارد پخته

16

14

قارچ هاي زنگ

21

15

فرايندهاي غشايي وكاربرد آنها در صنايع لبني UF اولتر افيلتراسيون

27

16

غذا

81

17

 صنايع مواد غذايي

16

18

شير

105

19

شير

38

20

شكل گيري وتكامل مهندسي صنايع وتغيير آن

46

21

روغن زيتون

66

22

روش هاي تهيه كمپوست

16

23

رشدنوزاد

16

24

رژيم غذايي در نوجوانان

44

25

 رژيم غذايي در نوجوانان

28

 

رديف

موضوع :   صنايع غذايي

صفحه

26

راهنماي تغذيه ورژيم درماني

43

27

ديگ هاي سنگي وسازندگان آن

40

28

دپارتمان ميوه كاري علمي

7

29

خواص وفوايد مواد غذايي

13

30

خشك كردن قارچ خوراكي

17

31

چاي

34

32

مجوز فعاليت كارخانه هاي فرآورده هاي غذايي

17

33

تهيه استارتر ومايه پنير

17

34

تغذيه كودكان

34

35

تغذيه وبهداشت

42

36

تغذيه نوزدان

20

37

تغذيه سالمندان

39

38

تبريد مواد غذايي

17

39

تاثير عناصر سنگين بر تغذيه

37

40

پنير پروسس وجانشينها يا محصولات پنيري بدلي

41

41

پروتئين ها

18

42

بسته بندي – پوشش هاي مورد مصرف در بسته بندي فلزي

70

43

بسته بندي

40

44

بررسي خصوصيات فيزيكي دانه ي آفتابگردان ارقام روغني استان گلستان

11

45

بررسي تاثير درجه استحصال آردبر تركيب آرد ، خواص رئولوژي خمير و كيفيت نان

11

46

بررسي تاثير تبليغات بر فروش شركتهاي صنايع غذايي مشهد

30

47

انواع ويتامينها

16

48

انواع نان

19

49

استانداردهاي منتخب جهت ساخت وبرچسب هاي محصولات شير سويا در آمريكا

19

50

استانداردهاي غذايي

53

ردیف

 موضوع

صفحه

 

1

نوشابه

28

2

نگهداری میوه ها و سبزیها

19

3

نگهداری انگور در سرد خانه

24

4

نگهداری اسفناج در سردخانه

6

5

نگاهي به ارزش تغذيه

11

6

نگاهداري هويج در سردخانه

6

7

نقش مواد غذایی اکسیدانی در سلامتی بدن

5

8

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

31

9

نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی

10

10

نقش بسته‌بندی در فروش بيشتر اجناس (بسته‌بندی و مصرف‌كننده)

10

11

نحوه عملكرد آنتی اکسیدانها

6

12

نانو تکنولوچی و صنایع غذایی

40

13

میوه ها - خربزه نگهداری سرد و ترابری سردخانه ای آیین کار

13

14

مواد غذایی کم اسید بسته بندی شده در ظروف نفوذ ناپذیر

34

15

مقدمه ای بر بسته بندی مواد غذایی

42

16

معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP )

11

17

مضرات مصرف نمك

8

18

مسمومیت غذایی

18

19

ماست

5

20

کمبود آهن

31

21

کم خونی فقر آهن

16

22

فرم اطلاعات بازیافتی بسته بندی

9

23

فرایند انجماد مواد غذایی

10

24

فراوری گوچه فرنگی در سردخانه

10

25

غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني 

43

26

صنعت بسته بندی و هنر بسته بندی

6

 

ردیف

  موضوع

صفحه

 

27

سويا

14

28

سوء تغذیه

20

29

روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير

10

30

روش اندازه‏گيري عصاره محلول در آب سرد , در ادويه و چاشني

6

31

رنگ ها

14

32

خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان

16

33

خشک کردن

26

34

تغذیه

14

35

تعريف عیار  پروتئين

11

36

تصمیم درباره بسته بندی

4

37

پيش نيازهاي «HACCP» در صنايع غذايي

6

38

بسته بندی آخرین مرحله بازار یابی

6

39

بسته بندی

82

40

بررسي ميزان تاثير آسيب ديدگي پوشش پلاستيكي لاشه هاي گوشت منجمد گاو بر بار ميكروبي گوشت

17

41

انواع شیرین کننده های رژیمی

7

42

اندازه گیری مواد افزودنی در شیر

10

43

امنيت غذا و تغذيه

72

44

الگوی مصرف و مشکلات تغذیه

70

45

استاندارد و کیفیت

12

46

استاندارد ميوه ها و سبزيها - از برداشت تا نگهداری

10

47

استاندارد سرد خانه میوه و سبزیجات

13

48

اثر آنتی اكسیدان های عسل

4

49

آيين كار نگهداري گلابي در سردخانه

15

50

آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه

24

51

آنتي اكسيدانها

17

52

آشپزی نظری و عملی

34

 

ردیف

  موضوع

صفحه

 

53

آشپزی

30

54

آب معدني طبيعي 

13

55

آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي

18

56

آئيآئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه

25

57

ماکارونی رشته به رشته

 

58

ماشین آلات صنایع غذایی

 

59

روغنهای خوراکی

18

60

تولید بستنی (haccp)

 

61

تغذیه کودک و معلول

 

62

بسته بندی و سرد کردن مواد غذایی

 

63

بسته بندی - کامل

 

64

اثر فرایندهای خانگی بر مواد غذایی

 

65

اثر سرما بر مواد غذایی

 

66

Haccp چیست ؟

 

67

هزینه یابی کیفیت ص

11

68

نگرشی بر مراحل اجرای کنتل کیفیت آماری 

23

69

معرفی رشته مهندسی صنایع 

10

70

CPI  بهبود مستمر فرآیند 

14

71

طراحی برای اندازه گیری کیفیت خدمات برای تعمیرگاههای مجاز خودرو در سطح ایران

33

72

الگوی طراحی سیستم اطلاعات کنترل کیفیت در صنایع هوایی

20

73

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

40

74

مقدمه ای بر بسته بندی مواد غذایی  

42

75

مربا و مارمالاد و ژله مربا ويژگيها و روشهاي آزمون 

18

76

مراحل تهیه قند از چغندر قند

25

77

ماشینهای بسته بندی مواد غذایی

30

78

کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

22

 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

79

طرح تولید گوشت مرغ

10

80

سيلو 

35

81

سموم مواد غذایی

15

82

خیار

16

83

تولید کمپوست

8

84

تغذیه و افسردگی  

10

85

تغذیه کاربردی

5

86

بهداشت تغذیه

22

87

ماشینهای فراوری گوشت

24

88

گزارش کار کارخانه آرد والسی قائن

19

89

اثر فرایندهای خانگی بر مواد غذایی

 

90

آزمایشات مواد غذایی

 

91

استاندارهای غذایی مواد غذایی

43

92

تولید و تهیه ماست  

10

93

شیرین کننده های مصنوعی

22

94

فناوری نوین خشک کردن  

55

95

لبنیات – کامل

 

96

آئین کار تهیه بهداشتی ماست

36

97

اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

7

98

اجراي سيستم HACCP، راهي براي ارتقاء سطح كيفي

8

99

استانداردهاي غذايي

8

100

اهمیت  و ارزش غذایی پیاز

5

101

بسته بندی آخرین ترفند بازاریابی

8

102

بسته بندي و نقش آن در بازاريابي و فروش

4

103

دوغ

11

104

روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات 

8

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

105

تاريخچه بسته بندي در جهان کامل

 

106

CPI بهبود مستمرفرآيند

14

107

آنزیم 

23

108

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

11

109

ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه

10

110

ارزش غذایی سیب رمینی وروشهای نگهداری آن

7

111

استاندارد و کیفیت

11

112

استانداردهاي غذايي

7

113

اصول پایه  در طراحی بسته بندی

57

114

الگوی طراحی سیستم اطلاعات کنترل کیفیت در صنایع غذایی

19

115

اوره براي مصارف صنعتي

3

116

بامیه

10

117

بسته بندی آخرین ترفند بازاریابی

8

118

پاستوریزه سازی 

8

119

پرتودهي مواد غذايي (اشعه دادن)    

18

120

پروتئین

17

121

توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها

34

122

تولید سرکه از سیب

17

123

تولیدگلاب

90

124

روش ها ی  نگهداری مواد غذایی

19

125

زیتون

22

126

سرکه

17

127

سطح پتاسيم

13

128

سيستم هاي HACCP  در صنایع غذایی

15

129

شیر

33

130

شيوه (استراتژي) در شير اِن زِد

9

 

ردیف

 موضوع

صفحه

 

131

صنایع خراسان

12

132

فرآوری مواد غذایی با استفاده از فشار هیدروستاتیک بالا

8

133

مقدمه ای بر بسته بندی

15

134

مواد معدنی

20

135

نحوه عملكرد آنتی‌اكسیدان‌ها

6

136

نه گام جهت اجرای موفق آنالیز روغن

6

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:42 توسط |

رديف

موضوع :  شيمي وزيست

صفحه

1

همه چيز درباره آب

49

2

نيروگاههاي هسته اي در جهان

10

3

نقش دي اكسيد كربن در فتوسنتز گياهان خشكي و آبزي

10

4

مواد شيميايي

27

5

مهندسي شيمي نفت

26

6

منابع گاز

16

7

مضرات نيترات در آب آشاميدني وحذف آن توسط فرايند اسمز معكوس

20

8

مروري بر برخي پارامترهاي بيوشيميايي خون ماهي

99

9

مرگ ستاره

61

10

محيط زيست وضرورت حفاظت از آن

111

11

مباني زيست شناسي

45

12

ليپيتيدها

41

13

گردش مواد سوختي

12

14

كودهاي شيميايي

25

15

كاهش منو اكسيد كربن

13

16

كاربرد كالريمتري در شيمي

12

17

كاربرد فناوري نانو در تصفيه آب

24

18

كاربرد استو كيومتري

10

19

فولرينها

9

20

فتورتروپيسم نور گرايي

37

21

فتوتروپيسم ريشه چگونگي تاثير نور وجاذبه بر شكل گياه

14

22

علم مواد – رفتار مواد در مقابل نيروهاي كششي

46

23

ظرفيت شش ها

44

24

صنعت نفت

54

25

شيمي مواد پاك كننده

11

 

رديف

موضوع :  شيمي وزيست

صفحه

26

شيمي در نگاه جهان

54

27

شيمي آلي

41

28

شيمي

80

29

شيمي مولكولي

17

30

شيمي چوب

11

31

شيمي آلي چيست

12

32

شيمي ( جدول تناوبي عنصرها )

16

33

شهادت آب

10

34

سلاح شيميايي ط

11

35

سرب ونحوه جذب وخطرات

21

36

ستاره هاي نوتروني

37

37

رنگ مو

20

38

رادون

12

39

دي اكسيد كربن محلول ، PH قليائيت ، سختي

19

40

خوردگي در حفاظت كاتدي

19

41

خوردگي در حفاظت آندي

12

42

خوردگي در چاه هاي نفت و گاز

40

43

خواص شيميايي  گياهان دارويي

31

44

خط لوله نفت وگاز حوزه درياي خزر

24

45

خزندگان

17

46

حفاظت از محيط زيست

10

47

چگونگي وروش فرايند طراحي وكاربرد آن براي طراحي فرايندهاي توليد شيميايي

61

48

چگونگي ذخيره كردن مواد شيميايي حساس

11

49

تهويه مطبوع

55

50

تكثير كبك صنعتي

18

 

رديف

موضوع :  شيمي وزيست

صفحه

51

تك ياخته ها

33

52

تغذيه دي اكسيد كربن

46

53

تصفيه بيولوژيكي پساآب صنعتي در پتروشيمي آبادان

31

54

تصفيه آبهاي صنعتي

19

55

تصفيه فاضلاب ها

41

56

تشريح قورباغه

15

57

تركيبات شيمياي چاي

12

58

تخريب فلزات با عوامل غير خوردگي

13

59

تحريك سيستم هاي دفاعي گياه در برابر عوامل بيماريزاي گياهي

36

60

تاريخچه اي درباره ي افزودنيهاي آب گسترده متوسط

20

61

پوست خزندگان

21

62

پس آبهاي صنعتي

14

63

پايان نامه سوختهاي فسيلي

75

64

بيوشيمي – بخش چربيها

34

65

بهداشت آب

34

66

بررسي عوامل موثر به حفرات گازي وانقباضي

36

67

باكتري

38

68

آوندها

17

69

آوند چوبي

19

70

اوزن

13

71

اورانيوم

11

72

آهن

64

73

انكوباتورها

30

74

انرژي گرمايي درون زمين

37

75

انرژي خورشيدي

34

 

رديف

موضوع :  شيمي وزيست

صفحه

76

انرژي پاك

17

77

انرژي هاي پاك وضرورت توسعه آن

11

78

انرژي اتمي

22

79

انتقال مواد درگياهان

16

80

انتقال حرارت

21

81

آمونياك

41

82

املاح معدني

30

83

آلودگي محيط زيست

28

84

آلاينده هاي ميكروبي

25

85

آلاينده هاي محيط زيست

14

86

آلاينده هاي شيميايي هوا

23

87

اكولوژ فيزيولوژيك اپي فيت هاي آوندي

34

88

استخراج رنگينه هاي از برگ

25

89

آزمايشگاه شيمي عمومي

24

90

آزمايشگاه شيمي آلي

48

91

ازمايشگاه اندازه گيري دقيق

31

92

آرسنيك نحوه جذب وخطرات

10

93

اثرات مونوكسيد ودي اكسيد كربن

12

94

اثر هواي اضافي در احتراق

17

95

آبكاري فلزات

27

96

آب سطحي

17

97

آب سخت

23

98

نگهداري شبكه فاضلاب

19

99

محيط زيست وبهداشت

45

100

شيمي تجزيه

18

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

1

ویژگی های آب

7

2

واکنش شیمیایی

20

3

نظریه برخورد

7

4

نام گذاری ترکیبات آلی

9

5

آشنایی با رشته میکروبیولوژی

12

6

مولالیته

9

7

مواد شیمیایی که می خوریم

5

8

منابع آبهای زیر زمینی در جهان

25

9

معرفی رشته شیمی

12

10

محلول بافر

6

11

مباحثی از شیمی 2

32

12

ماگماتیسم و سنگهای آذرین

9

13

ماده منفجره

7

14

لیپیدها

8

15

گزارش کار شیمی عمومی 1

8

16

آزمایشات شیمی

 

17

کربو هیدرات

25

18

فسفر

9

19

کلسیم

26

20

طلا

28

21

شیمی شیشه

10

22

شیمی تجزیه

9

23

شیمی آلی

11

24

سریم

10

25

رشته شیمی

19

لیست شیمی


 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

26

دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی

18

27

چربی های اشباع و غیر اشباع

10

28

چربی

13

29

ثابت تعادل شیمیایی

9

30

تعریف انفجار

6

31

تعریف امواج اولتراسوند فرا صوت

18

32

علت انبساط غیر عادی آب

10

33

اتم چیست ؟

12

34

تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص ازت – گوگردهای

10

35

تاریخ علم شیمی

39

36

پیوند شیمیایی

7

37

پیوند شیمیایی و انواع آن

22

38

پرتوهای کاتدی

8

39

بیو شیمی

25

40

بمب شیمیایی

32

41

ایمنی در مقابل مواد شیمیایی

7

42

اورانیوم

10

43

انرژی خورشیدی

13

44

منابع انرژی تجدید پذیر

16

45

الکترو نگاتیو یته

19

46

اکسید اسیون

13

47

اشعه کاتدی و نظریه اتمی

8

48

اسید های آمینه

19

49

اسید نوکلئیک

15

50

اسید

13

 


 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

51

اتم

25

52

آنتالوپی

6

53

آماده کردن ترکیب آمیلوز

15

54

آلودگی محیط زیست

10

55

آلودگی آب

14

56

آب سنگین

15

57

هوا سنج

14

58

روبیدیم

9

59

توصیه های آشکار سازه های نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی

9

60

موازنه واکنش شیمیایی به روش وارسی

7

61

اطلاعات اولیه فولاد

12

62

شیمی آلی

20

63

منگنز

11

64

پلاستیک ها

21

65

آزمایشگاه شیمی

 

66

آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای

30

67

آلودگي آب

15

68

آلودگی صوتی ، غول آرام

24

69

آلودگی هوا

13

70

اکسیژن

5

71

پایان نامه مهندسی شیمی گاز

26

72

پايه‌ريزي مقررات پايشي در ccps 

7

73

ثابت تعادل شیمیایی  

9

74

درباره ی جدول تناوبی

10

75

روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتایی    

8

 


 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

76

شیمی و نانو تکنولوژی

22

77

طيف سنج جرمي

8

78

عناصر شیمیایی

170

79

کبالت و کادیم  

17

80

لایه ی ا وزون چیست

12

81

محلول بافر

5

82

مختصری از نحوه کشف نوترون

4

83

مختصری از نحوه کشف نوترون

5

84

منابع انرژی تجدید پذیر 

10

85

مولکول

5

86

نظریه برخورد 

7

87

هوای آلوده چیست  ؟

13

نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:41 توسط |

رديف

موضوع : مديريت

صفحه

1

وظيفه كنترل

29

2

نيازها وياداشتهاي اساسي انسان

73

3

نو آوري دانش در مديريت

18

4

نقش منابع هوشمند در مديريت دانش

28

5

نقش سطوح اخلاقي در تصميمات سازماني

7

6

نقاط قوت وويژگيهاي موثر بر يك مدير

17

7

مديريت مشاركت

18

8

 مهارتهاي نيروي انساني در سازمانهاي امروزي

12

9

مقدمه اي بر سيستمهاي خبره

75

10

مفهوم مديريت

14

11

مطبوعات

32

12

مسئوليتهاي اجتماعي مديران وبنگاههاي كسب وكار

13

13

مسئوليتهاي اجتماعي مديران

13

14

مديريت موفق

31

15

مديريت كل نظارت بر بانكها وموسسات اعتباري

42

16

مديريت فروش

12

17

مديريت زمان

41

18

مديريت دولتي نوين

30

19

مديريت دانش لاتين Knowledge management

12

20

مديريت جامع كيفيت

16

21

مديريت توليد JIT

46

22

مديريت تكنولوژي

10

23

مديريت تعارض وكار با افراد دشوار

24

24

مديريت استراتژيك

26

25

مديريت منابع انساني

21

 

رديف

موضوع : مديريت

صفحه

26

مديريت

43

27

مديران آينده نگر

28

28

مديريت نيروي كار – خصوصيات اصلي وفوايد

71

29

مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق وتوسعه

24

30

مديريت مجموعه در محيط الكترونيكي

14

31

مديريت زمان

14

32

مديريت ريسك

20

33

مديريت دولتي نوين وتوسعه پايدار

18

34

مديريت درسازمانهاي مجازي

20

35

مديريت در دنياي امروز سازمانها

15

36

مديريت درجامعه آينده

13

37

مديريت در بحران

25

38

مديريت در دانش ضمني

12

39

مديريت دانش

20

40

مديريت اطلاعات

19

41

مديريت اخلاقي در جامعه اسلامي

22

42

مديريت اثر بخش در فناوري اطلاعات

9

43

مديران خلاق

15

44

مدل برنامه ريزي آموزشي تايلر

15

45

گفتارهايي پيرامون مديريت مشاركتي

22

46

از سري جزوه هاي آموزش مديريت – كايزن ومولفه هاي آن

15

47

گسترش فرهنگ كار واشتغال

10

48

گزارش سال 2008 بخش توسعه انساني سازمان ملل متحد

12

49

گرايش هاي آينده در مهمانداري

11

50

كنفرانس ويديويي

57

 

رديف

موضوع : مديريت

صفحه

51

كارمند يابي

20

52

فرصت هاي شغلي

30

53

ضرورت برنامه ريزي استراتژيك ، تعاريف وتفاوت با ديگر برنامه ها

81

54

شركت با مسئوليت محدود

18

55

شاخص هاي توسعه انساني

32

56

سيستم مديريت زيست محيطي 14000ISO

12

57

سازمانهاي مجازي

49

58

سازمان سرپرستي – مديريت چيست ؟

18

59

سازمان پليس اداري

16

60

ساختار سازماني

34

61

روش مديريت اطلاعات ومستند سازي

24

62

رهبري وضعي

37

63

رفتار سازماني لاتين Organization studies

14

64

رضايت مشتري

28

65

رضايت شغلي

24

66

رشته مديريت خانواده

18

67

رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش

38

68

ديدگاهي متفاوت از فراگيري سازماني

15

69

دانش اخلاق ومديريت ( منبع وفهرست دار )

25

70

خصوصيات شركت با مسئوليت محدود

10

71

حكمراني خوب مفهومي نو در مديريت دولتي

14

72

جايزه ملي مديريت

14

73

توليد ناب

11

74

توسعه منابع انساني با رويكرد مديريت دانش

17

75

توسعه فرهنگي

42

 

رديف

موضوع : مديريت

صفحه

76

توانمند سازي كاركنان

192

77

تقويت بعد مديريت دانشجويان در شرايط بحراني

9

78

تفكر خلاق چيست ؟

24

79

تعريف مديريت شهري

11

80

تصميم گيري

45

81

تحولات جهاني

62

82

تحول اداري

14

83

تاريخچه مطالعه كار و زمان سنجي

41

84

تاريخچه علم اصول

21

85

تاريخچه روزنامه وروزنامه نگاري

16

86

تاريخچه استفاده از اطلاعات خاص

10

87

تاريخچه اجماع

18

88

تاريخچه ومفاهيم كلي بهره وري

32

89

تاثير كارآيي سازمان ومديريت برتحول اقتصادي

58

90

تاثيرعوامل سازماني بر كيفيت زندگي كاري كاركنان

20

91

تاثير جنسيت وشخصيت مديران در ارزيابي عملكرد در كاركنان

23

92

تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري

20

93

تئوري نوين مديريت كيفيت جامع

50

94

پيامدهاي كوچك سازي – اقداماتي در جهت سلامت سازماني

24

95

پژوهش در عمليات مفاهيم اصول وتاريخچه

72

96

پژوهش درعمليات روش پژوهش

83

97

پروژه رويكرد مدل سازي REA براي تدريس AIS

29

98

بهره وري

11

99

بسط فرايند ريسك براي اداره فرصتها

13

100

برنامه ريزي استراتژيك مراحل ومتدها

69

 

رديف

موضوع : مديريت

صفحه

101

بررسي ديدگاه كاركنان در مورد تاثير عوامل فشار زاي

23

102

بررسي نگرش معلمين وكاركنان نسبت به عملكرد مديران

34

103

بررسي روشهاي برنامه ريزي راهبردي سيستمهاي اطلاعات مديريت

43

104

بازاريابي

20

105

اهميت وضرورت مديريت از نظر اسلام

21

106

انجمن عملي مديريت اطلاعات بهداشتي ودرماني ايران وجهان

83

107

امنيت شغلي با رويكرد ايمني وسلامت ونقش آن درنگهداري كاركنان

33

108

الگوريتم هاي ژنتيكي به كاربره شده درمديريت ترافيك هوايي

25

109

اطلاعات در مورد تصميم گيري براي مديريت مياني

13

110

اصول مديريت ورهبري

26

111

اصول مديريت كيفيت

22

112

اصول مديريت دولتي

17

113

اصول سرپرستي – تعريف سازمانها ووظايف اصلي آنها

27

114

اصول بازار يابي

14

115

اشتباهات مديران منابع انساني

20

116

آسيب شناسي مديريت

12

117

استقرار نظام مديريت مبتني بر عملكرد

93

118

ارزشهاي غير جاري وارزشهاي ذخيره اي

11

119

اخلاق سازماني

29

120

ابعاد مشاركت وتوسعه روابط انساني موثر

 

121

GSM چيست ؟

31

122

مفاهيم اساسي مديريت استراتژيك

27

123

مشاركت

90

124

كتابهاي مديريت PDF

 

125

آينده مديريت منابع انساني

16

مديريت

شماره

موضوع

تعداد صفحه

1

23 نكته براي ارائه خوب

 

2

آموزش مديريت

 

3

آموزه

 

4

ابعاد رهبري در مديريت كتابخانه

 

5

ارتقاي اثربخشي مطالعات مهندسي

 

6

استاندارد سازي

 

7

استاندارد

 

8

استراتژي رشد

 

9

اطمينان سازماني

 

10

الگوهاي نو ظهور

 

11

انتخاب مديريت منابع انساني

 

12

انتخاب اعضاي گروه

 

13

اهداف استراتژيك

 

14

بازار و بازاريابي

 

15

بازاريابي

 

16

بازاريابي الكترونيك

 

17

بازاريابي تركيبي

 

18

بازاريابي ويژه

 

19

بازگشت سرمايه

 

20

بررسي اثر عملكرد زنجير تأمين بر عملكرد سازماني

 

21

برنامه ريزي توسعه فردي

 

22

برنامه ريزي صنعتي

 

23

برنامه ريزي و سازماندهي

 

24

برنامه مونتاژ نهايي

 

25

برنامه هاي سازماني

 

مديريت

شماره

موضوع

تعداد صفحه

26

بعد انساني چابكي سازمان

 

27

بنگاه هاي برتر جهان

 

28

بنيانگذاران نگرش

 

29

به سوي جامعه اطلاعاتي

 

30

بهبود مديريت

 

31

بهره وري

 

32

بيست و چهارمين گردهمايي فصل كميته ملي انرژي

 

33

پايان نامه روابط عمومي

 

34

تاثير موانع ارتباط فردي

 

35

تاريخچه مديريت شهري

 

36

تبليغات و فراگرد بازاريابي

 

37

تجارت خانوادگي

 

38

تدبير در يك نگاه

 

39

تدبيران

 

40

ترجمه كتاب مديريت

 

41

تصوير محصول

 

42

تعريف مديريت پسماند

 

43

تفكر ناب دروازه ورود به سرزمين سيگماها

 

44

تكنولوژي برتر اطلاعات

 

45

توان مديريت و مديريت توان

 

46

چالش هاي اجرا و پياده سازي

 

47

چالش هاي تبليغاتي

 

48

حكمراني خوب

 

49

خلاصه مقالات همايش مدير

 

50

خلاقيت همراه با مديريت تغيير

 

 
نوشته شده در پنجشنبه 1389/07/08ساعت 18:39 توسط |

رديف

موضوع : كشاورزي

صفحه

1

يونجه

68

2

هورمونهاي گياهي

14

3

نان

19

4

مقدمه اي بر مدل وكاربردهاي آن در آبياري وزهكشي

10

5

معرفي ماشينهاي كشاورزي

34

6

مسايل ايمني براي شروع كار كشاورزي

9

7

مديريت گله وسالن شير دوشي كامپيوتر

21

8

ماشين آلات كشاورزي

60

9

لوبيا

15

10

گياهان مناطق كويري

28

11

گياهان مترعي وراهنماي كشت آنها

20

12

گياهان زينتي

13

13

گياهان داروئي

58

14

گياهان

23

15

گياهان داروئي

13

16

گسترش وتجمع توده خشك گندم ARS تحت فشار

11

17

كشت درايران

14

18

 كشاورزي ودامپروري ايران

41

19

كشاورزي

13

20

كاشت پسته در ايران

32

21

كاربرد فيزيك دركشاورزي

17

22

كاربرد زمين آمار درزهكشي

20

23

كاربرد پوشش زمين بافت در زهكشي

16

24

كار آفريني بررسي وارزيابي قيمت اراضي در محدوده بلافصل طرح

48

25

فتوسنتز

26

 

رديف

موضوع : كشاورزي

صفحه

26

غلات

61

27

علوفه و يونجه

150

28

علل پيدايش آفات

24

29

طراحي مدلي براي برنامه ريزي حمل ونقل وذخيره سازي غله

11

30

ضرورت وتوسعه روشهاي آبياري تحت فشار در آبياري فضاي سبز

47

31

شتر مرغ

16

32

سيب زميني

32

33

سيستم كنترل گاورنر

12

34

ساخت ونصب تيرهاي روشنايي در محوطه ي گلستانه ها ( كوپه ها )

43

35

زهكشي به روش زيستي

16

36

زهكشي ازطريق جريان مويينه اي وتبخير

10

37

زعفران قاينات

50

38

زعفران

100

39

رويكردهاي ، تحولات وزمينه هاي مناسب براي كاربرد اطلاعات در آموزش كشاورزي

36

40

روشهاي مختلف آبياري

16

41

دستگاه آبياري هوشمند

9

42

درخت سيب

21

43

خيار گلخانه اي

58

44

خواص شيميايي گياهان دارويي

31

45

خرمنكوبها

55

46

چوب گردو

11

47

تكنولوژي آبياري

17

48

تراكتور وبلدورز

16

49

تحليل حساسيت سامانه هاي زهكشي زيستي

20

50

پيش بيني سطح آب در مخزن با استفاده از سيستم استنتاج فازي – عصبي تطبيقي

79

 

رديف

موضوع : كشاورزي

صفحه

51

پمپ ساتر فيوژ

19

52

پسته

19

53

پروژه خربزه و خرج كرد آن

43

54

پرورش گياهان گلخانه اي

12

55

پرورش گوساله

13

56

پرورش كرم ابريشم

13

57

پايان نامه كشاورزي

159

58

بيماري جنون گاوي

16

59

بررسي وارزيابي قيمت اراضي در محدوده بلافصل طرح

34

60

بررسي كاريولوژيكي برخي ازگونه هاي جنس شبدر

15

61

بررسي فرايند بازاريابي ميوه ( خرمالو ، نارنگي )

10

62

بررسي ساير ضايعات محصولات ي زراعي

12

63

بررسي پوسيدگي طوقه و ريشه خريزه

14

64

بافت هاي گياهي

15

65

باروري حاصلخيزي

26

66

آوندهاي چوبي و آبكش

18

67

انواع كاه

18

68

انواع سموم در كشاورزي

25

69

انواع پمپ هاي سانتر يفيوژ ( گريز ازمركز )

17

70

آموزش حيوانات

25

71

آلودگي خاك

24

72

اقتصاد كشاورزي

41

73

آفات مهم گندم ومديريت كنترل آنها درايران

75

74

اصول وروشهاي آبياري

51

75

آشنايي مقدماتي با برنامه ريزي وتوسعه منابع آب وباران

25

 

رديف

موضوع : كشاورزي

صفحه

76

اشاره اي بر اصول نظري گسترش سيلاب

63

77

استفاده از زئوليت درصنعت پرورش طيور

28

78

ازت

16

79

از محافظت تاسازگاري با طبيعت

26

80

ارزن

21

81

اثرات متقابل اكوسيستمهاي كشاورزي واكو سيستمهاي طبيعي

10

82

Prokaryotes مطالعه شناسايي pseudomonas syringanدرخاك وگياه با استفاده از روش تشخيص مستقيم توسط PCR

12

83

كليات گياه شناسي

19

84

كشاورزي ودامپروري ايران

41

85

قارچ

19

86

شتر مرغ ماهي پرورش

46

87

پروژه دستگاه هاي ابليمو گيري

50

كشاورزي

شماره

موضوع

تعداد صفحه

1

برنج

 

2

پروژه چوب

 

3

روستاي نائين

 

4

گياهان دارويي

 

5

خسارات ناشي از كرم

 

6

آب درماني

 

7

آبياري قطره اي نهايي

 

8

آشنايي با پرورش ميگو

 

9

آفتابگردان

 

10

آلبالو

 

11

آويشن

 

12

اثرات خشكي در گندم

 

13

اثرات زيانبار خاك

 

14

اثرات گرما و رطوبت بالا

 

15

اسب

 

16

اسفنج ها

 

17

اصلاح نژاد دامها

 

18

اطلاعات

 

19

الياف ابريشم

 

20

انبار سردخانه ميوه

 

21

ايران از ديرباز توليد منسوجات ابريشمي

 

22

بادام

 

23

بادام و انواع آن

 

24

باران اسيدي

 

25

بسته بندي

 

كشاورزي

شماره

موضوع

تعداد صفحه

26

باغداري در كرمان

 

27

بيش از 3 ميليارد دار گل و گياه

 

28

بيماري حشرات در چوب

 

29

بيماري هاي مهم غلات

 

30

پارچه

 

31

پروانه كرم ابريشم

 

32

پرورش زنبور عسل

 

33

پرورش گاو

 

34

پرورش گاو و گاوميش

 

35

پرورش ماهي

 

36

پرورش ماهي قزل آلا

 

37

پروژه تعاوني كشاورزي

 

38

پروژه گاوداري

 

39

پروژه گلخانه موز

 

40

پشم گوسفند

 

41

پمپ هاي آبرساني

 

42

پمپ هاي توربيني

 

43

پنبه

 

44

تاريخچه برنج

 

45

تاريخچه كشاورزي

 

46

تاريخچه و اهداف صندوق بيمه محصولات كشاورزي

 

47

تحقيق شير

 

48

تست ذرات مغناطيسي

 

49

تعريف زهكشي

 

50

تعيين نفوذپذيري

 

كشاورزي

شماره

موضوع

تعداد صفحه

51

تغذيه كننده

 

52

تغذيه گاو شيري

 

53

تغذيه گوساله هاي نوزاد

 

54

تكثير غيرجنسي

 

55

توت فرنگي

 

56

توليد لوبيا

 

57

توليد محصولات كشاورزي

 

58

جايگاه دام

 

59

جنگل

 

60

جنگل طلاي سبز

 

61

جنگل داري در مناطق خشك

 

62

چنار

 

63

چوب چيست؟

 

64

حشره شپشك نخودي

 

65

حفظ تن